Biodiesel Bränsle: Växande Alger


Biodiesel Bränsle: Växande Alger

Vad du behöver Biodieselbränsle är något du enkelt kan göra dig hemma med rätt material och verktyg. Det finns en hel del saker som du kommer att kunna använda för att framgångsrikt odla biodieselbränsle själv. Alger är en av de många saker som du kommer att kunna använda för att skapa ditt eget biodieselbränsle.


Vad du behöver

Biodieselbränsle är något du enkelt kan göra dig hemma med rätt material och verktyg. Det finns en hel del saker som du kommer att kunna använda för att framgångsrikt odla biodieselbränsle själv. Alger är en av de många saker som du kommer att kunna använda för att skapa ditt eget biodieselbränsle. Alger kan producera trettio gånger mer olja per hektar än någon annan typ av gröda som används för biodieselbränsle. Medan alger kan växa i svåra förhållanden behöver den professionell utrustning och går igenom en svår process att växa.

Material som behövs:

· Enhet för oljaxtraktion

· Algestam

· Biodieselgenerator

· Skördeutrustning

· Odlingsutrustning

· Photobiorecrator

Steg 1 - Välj Alger

Det är viktigt att när du väljer de alger som du vill växa börjar du med en sträng som har den absolut högsta andelen som du kan hitta av en oljeproduktion och klorofyll. Du kommer att behöva tänka länge och svårt om villkoren såväl som den plats som du vill odla algerna. Det spelar ingen roll om väderförhållandena eftersom alger kan växa i extremt kallt eller varmt, även under vatten. Vissa typer av alger, såsom hydrofilus, kan växa i grunt pooler som går över öknar.

Steg 2 - Odla

När du har valt din utrustning måste du odla dina alger. Enheten du väljer kommer att ha mycket att göra med den typ av miljö som dina alger är i, såväl som de utmatningsbehov som den kommer att ha.

Steg 3 - Skörd

För att skörda algerna måste du lämna ungefär tio procent av din gröda så att du kommer att lyckas reproducera den ytterligare. En av de bästa sakerna med alger är att den kan ha en bra vändningstid när den jämförs med andra typer av biomassa källor.

Steg 4 - Extraction

När det gäller att använda alger för biobränsle kommer en av de svåraste uppgifterna att vara extraktionsprocessen. Du måste göra din forskning och se till att du hittar en extraktionsprocess som fungerar bäst för dig. Det finns kemiska lösningsmedel som är giftiga som kan användas för att äta bort vid cellväggen. Men det finns också mer miljövänliga metoder som du kommer att kunna använda. Du måste använda en destilleri så att du kan destillera din algerolja. Denna algerolja kommer att göra triglycerid som kommer att vara fri från andra partiklar av algerna.

Steg 5 - Slutför

När du har kommit till den här delen kommer du att kunna använda samma steg som du skulle med någon typ av vegetabilisk olja. Du måste helt enkelt se till att produkten som du har när du är klar löper smidig och är ren. Det måste ha en kristalliseringspunkt som är låg så att den inte kommer att frysa oberoende av temperaturen.

Biodieselbränsle är något som du enkelt kan göra dig hemma med rätt material och verktyg. Det finns en hel del saker som du kommer att kunna använda för att framgångsrikt odla biodieselbränsle själv. Alger är en av de många saker som du kommer att kunna använda för att skapa ditt eget biodieselbränsle. Alger kan producera 30 gånger mer olja per hektar än någon annan typ av gröda som används för biodieselbränsle. Medan alger kan växa i svåra förhållanden behöver den professionell utrustning och går igenom en svår process att växa.

Steg 1 - Välj Alger

Det är viktigt att när du väljer de alger som du vill växa så börjar du med en sträng som har den absolut högsta andelen som du kan hitta av en oljeproduktion och klorofyll. Du kommer att behöva tänka länge och svårt om villkoren såväl som den plats som du vill odla algerna. Det spelar ingen roll om väderförhållandena eftersom alger kan växa i extremt kallt eller varmt, även under vatten. Vissa typer av alger, såsom hydrofilus, kan växa i grunt pooler som går över öknar.

Steg 2 - Odla

När du har valt din utrustning måste du odla dina alger. Enheten du väljer kommer att ha mycket att göra med den typ av miljö som dina alger är i, såväl som de utmatningsbehov som den kommer att ha.

Steg 3 - Skörd

För att skörda algerna måste du lämna ca 10% av din gröda så att du kan lyckas reproducera den ytterligare. En av de bästa sakerna med alger är att den kan ha en bra vändningstid när den jämförs med andra typer av biomassa källor.

Steg 4 - Extraction

När det gäller att använda alger för biobränsle kommer en av de svåraste uppgifterna att vara extraktionsprocessen. Du måste göra din forskning och se till att du hittar en extraktionsprocess som fungerar bäst för dig. Det finns kemiska lösningsmedel som är giftiga som kan användas för att äta bort vid cellväggen. Det finns dock också mer miljövänliga metoder som du kommer att kunna använda. Du måste använda en destilleri så att du kan destillera din algerolja. Denna algerolja kommer att göra triglycerid som kommer att vara fri från andra partiklar av algerna.

Steg 5 - Slutför

När du har kommit till den här delen kommer du att kunna använda samma steg som du skulle med någon typ av vegetabilisk olja. Du måste helt enkelt se till att produkten som du har när du är klar löper smidig och är ren. Det måste ha en kristalliseringspunkt som är låg så att den inte kommer att frysa oberoende av temperaturen.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Vad är HVO-bränsle?.