Att Upprätthålla En Vent Duct: Rengörings Asbest


Att Upprätthålla En Vent Duct: Rengörings Asbest

För att förhindra vanliga luftburna sjukdomar, inklusive allergier och astma, är det nödvändigt att följa rekommenderade ventileringsrengöring -procedurer i varje hem. Rengöraren en ventilationskanal är desto renare luften kommer att vara att personer i ett hem får andas. Dessutom minskar risken för att en brand bryts ut i ett hem, så att det är rent viktigt för tryggt boende såväl som av ekonomiska skäl.


För att förhindra vanliga luftburna sjukdomar, inklusive allergier och astma, är det nödvändigt att följa rekommenderade ventileringsrengöring -procedurer i varje hem. Rengöraren en ventilationskanal är desto renare luften kommer att vara att personer i ett hem får andas. Dessutom minskar risken för att en brand bryts ut i ett hem, så att det är rent viktigt för tryggt boende såväl som av ekonomiska skäl.

Viktigheten av rengöring av ventilationskanaler

Miljöskyddsmyndigheten varnar för att felaktigt underhåll av ventilkanaler kan leda till kontaminering av dammpartiklar, pollen och skräp. Om fukt också utvecklas i kanalerna kommer det att finnas risk för mögel och sporer, som om de släpps ut i hemmet kan orsaka sjukdomar som kan undvikas. Slutresultatet är allergier eller andra åkommor, vilket bäst kan avvärjas genom att utföra rutinunderhåll.

Asbestnedbrytning

Asbest finns normalt i olika produkter som används i byggnader och bostäder, inklusive rörisoleringar, kanalsömmar och golvplattor för att nämna några olika material. Att ta bort asbest från ventilerna borde ha högsta prioritet och är bäst att lämna professionella som specialiserar sig på det. Detta beror på att allt material som innehåller asbest kommer att utgöra en hälsorisk, särskilt när materialet smuler eller sönderbryter och därmed förorenar luften med asbestfibrer.

Om en person andas in i asbestfibrer som flyter i luften riskerar de att utveckla lungskador som leder till olika problem, inklusive andningssvårigheter, lungcancer och mesoteliom. Det värre är att symptom på sådana sjukdomar bara dyker upp år efter det att problemet började, då kommer sjukdomen att vara i ett mer avancerat tillstånd.

Den goda nyheten är att risken för att bli utsatt för asbest i ett hem är generellt mycket liten. Running rutinmässigt och regelbundet underhållsarbete på ventilerna är det bästa sättet att minimera ett antal faror, inklusive brand och allvarliga sjukdomar.

Biodårig rengöring

Om inte avluftningsrör rengörs två gånger årligen är risken att ventilationsöppningarna blir igensatta. I själva verket, beroende på hur ofta ett hem städas av en torktumlare, måste avloppskanalerna rengöras lika ofta.

Användning av kemiska biocider

Kemiska biocider är avsedda att döda föroreningar som är mikrobiologiska av natur. Användning av dessa biocider i insidan av en ventilkanal kan dock visa sig vara effektiv endast om biociderna appliceras efter att ha rengjorts noggrant varje sista dammsug och skräp från kanalerna.

Det finns emellertid inget som tyder på att avloppsrengöring kan vara skadlig på något sätt. Det enda problemet är att städningen måste utföras på rätt sätt.Den största risken är att använda fel dammsugningssystem, vilket leder till att damm, smuts och föroreningar släpps ut i luften. Detta kommer i sin tur att leda till skador på kanalerna och till uppvärmnings- / kylsystemen.

Bästa tiden för att upprätthålla ventilkanalerna

Genom att köra några kontroller blir det enkelt att avgöra om luftrörsrengöring faktiskt krävs. Om mögeltillväxter uppmärksammas i metallkanalerna eller skadedjur har börjat infektera kanalerna, är det dags att utföra underhåll av kanalerna. Detsamma gäller när kanalerna är igensatta med damm, skräp och även när dammsubstans, smuts och jämn asbest börjar förorena luften i ett hem.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Ventilationsrengöring.