Lifestyle

Livsstil: typiska specifika historiska socioekonomiska relationer och sÀttet att former av individuella och kollektiva mÀnskliga aktiviteter kÀnnetecknande för sitt beteende, kommunikation, sÀtt att tÀnka.