Placering Av En Kullerstens Gångväg: 3 Tips


Placering Av En Kullerstens Gångväg: 3 Tips

Om du planerar att lägga en kullerstens gångväg, är några tips att följa. Tips 1 - Förberedelse är nyckeln Att inte förbereda området är ett stort misstag som leder till otillfredsställande resultat. Medan du kanske vill bara lägga ner kullersten är det mycket bättre att se till att du blir av med damm, skräp eller till och med ogräs innan du gör det.


Om du planerar att lägga en kullerstens gångväg, är några tips att följa.

Tips 1 - Förberedelse är nyckeln

Att inte förbereda området är ett stort misstag som leder till otillfredsställande resultat. Medan du kanske vill bara lägga ner kullersten är det mycket bättre att se till att du blir av med damm, skräp eller till och med ogräs innan du gör det. Det är mycket lättare att behålla om du börjar med ett nytt område.

Tips 2 - Använd en Mallet

Med hjälp av en gummiklubb som du arbetar kan du se till att du får stenarna tillräckligt djupt och att de är säkra. När du lägger ner stenen knackar du bara på den i sanden med en hängmall och använder en nivå för att se till att det är jämnt med resten.

Tips 3 - Applicera en tätningsmedel

Detta är ett stort tips. Se till att du applicerar ett tätningsmedel när du har lagt din kullersten. Detta kommer inte bara att bidra till att skydda sten och hålla upp utseendet, men det kommer också att hålla sand från att komma ut ur sprickorna och ogräs från att växa in.

Dessa tre tips är bra om de används ensamma eller tillsammans och kan hjälper dig att få den gångväg som du föreställde dig.

Videoklipp Relaterade Artiklar: TURISTIČKI ROTOR TURIZAM PLUS EMISIJA BR. 8.