Är En Tvungen Luftgasugn Billigare Att Springa Än En Elektrisk Värmepump?


Är En Tvungen Luftgasugn Billigare Att Springa Än En Elektrisk Värmepump?

Huruvida en tvångsugnugn är billigare än en elektrisk värmepump beror på vilken typ av varje du har. Det finns många gasugnar som bara brinner på cirka 78 procent, vilket inte är så effektivt. Det betyder att för varje dollar du spenderar på gas, används endast 78 cent för att generera värmen. Resten går ut ur skorstenen.


Huruvida en tvångsugnugn är billigare än en elektrisk värmepump beror på vilken typ av varje du har. Det finns många gasugnar som bara brinner på cirka 78 procent, vilket inte är så effektivt. Det betyder att för varje dollar du spenderar på gas, används endast 78 cent för att generera värmen. Resten går ut ur skorstenen. Regeringen har dock mandat att få dessa värmare att generera värme vid minst 78 procent effektivitet. Beroende på priset på dessa värmare kan det vara klokare att bara få de elektriska värmepumparna eftersom de har termostater som automatiskt stänger av värme processen när rummet når önskad temperatur.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Göteborg kommunfullmäktige 2018-06-19.