Information Om Vattentätningskällor


Information Om Vattentätningskällor

Vattentätningskällare kan skydda VVS-system, ventilationssystem, rörkondensation, sumppumpar och läckage i väggar, tak och fundament från vattenskador. Vattentätningskällare räddar husägare från katastrof om underhållssystem som elkablar, vatten- och avloppsrör och avfallsavfall installeras i källaren.


Den primära metoden för vattentätning källare applicerar en vattentät beläggning. Före den ansökan bör en husägare inspektera blockväggar för att säkerställa att de är i gott skick.

För att reparera skadade block, borsta bort lös murbruk och brutet block, ta bort smuts och gammal färg med sandblästare eller stålborste och använd snabbtorkande cement för att fylla i sprickor, hål och fogar mellan väggen och golvet.

Hydrostatiskt tryck kan vara ett resultat av en mängd olika förhållanden, inklusive regnavloppet som strömmar mot ett hus, ett högvattenbord, felaktiga rännsystem och vinddriven regn. Vattentäta beläggningssystem är utformade för att förhindra passage av vatten som är under hydrostatiskt tryck. Filmdämpande vattentätande beläggningar för vattentäta källare är konstruerade för både över och under marken såväl som inomhus och utomhus. Läs mer om vattentätning källare här.

Videoklipp Relaterade Artiklar: OM Chanting @ 528Hz.