Identifiering Och Behandling Av Skadliga Akaciasjukdomar


Identifiering Och Behandling Av Skadliga Akaciasjukdomar

Acacia Àr vackra blommande trÀd som kan förbÀttra estetiken i alla hem och trÀdgÄrdar. De vÀxer i en mÀngd olika klimat och Àr lÀtta att ta hand om. Liksom alla blommande trÀd kan emellertid akaciesjukdomar, som pulveriserad mögel, stamcannrar och andra tillstÄnd, hota dina akacietrÀd. LÀs vidare för att lÀra dig om nÄgra av de vanligaste sjukdomarna i akacieplanter och hur man identifierar och behandlar dem effektivt.


Acacia Àr vackra blommande trÀd som kan förbÀttra estetiken i alla hem och trÀdgÄrdar. De vÀxer i en mÀngd olika klimat och Àr lÀtta att ta hand om. Liksom alla blommande trÀd kan emellertid akaciesjukdomar , som pulveriserad mögel, stamcannrar och andra tillstÄnd, hota dina akacietrÀd. LÀs vidare för att lÀra dig om nÄgra av de vanligaste sjukdomarna i akacieplanter och hur man identifierar och behandlar dem effektivt.

Identifiering och behandling av pulveriserad mögel

Pulveriserad mögel Ă€r en sjukdom som orsakas av en av flera svampar. Även om det finns en mĂ€ngd olika svampar orsakar nĂ„got annorlunda förhĂ„llanden i akacier kan de grupperas i samma kategori av mjölk.

Pulveriserad mögel heter som sÄdan eftersom tillstÄndet betecknas med en pulverformig vit belÀggning över löv, grenar och andra delar av trÀdet. Denna belÀggning Àr faktiskt svampsporer som vÀxer över ytan av akacia. VÀnster obehandlade kan dessa svampsporer förhindra att trÀdet tar emot de nÀringsÀmnen som det krÀver, dödar en del eller hela vÀxten.

Det kan vara svÄrt att identifiera pulveriserad mögel ursprungligen, eftersom det vanligtvis först framstÄr som en liten, flÀckig del. Dessa vita flÀckar expanderar och förtorkar snabbt, och en nÀra observatör kommer sannolikt att fÄnga mjölk innan den gÄr mycket lÄngt framÄt. Pulveriserad mögel utvecklas normalt sent i blomstringen.

Hantering av pulverformig mögel kan Ästadkommas med en fungicid. Konsultera med ett trÀdgÄrdscenter för en lista över lÀmpliga fungicider för anvÀndning med akacia. Felaktig anvÀndning av fungicider kan skada sjÀlva vÀxten förutom svampen i frÄga. Om du föredrar att inte anvÀnda fungicider för att behandla den pulverformiga mögel som pÄverkar dina vÀxter, kan du ocksÄ försöka ta bort de delar av trÀdet som skadas av svampen. Det hÀr Àr emellertid inte en surefire behandlingsmetod, eftersom svampsporer fortfarande finns kvar i omrÄdet.

Identifiera och behandla stamcankers

Vanligtvis Àr en canker en sektion av ett trÀd dÀr barken Àr skadad eller saknas. Cankers Àr sÄrade omrÄden och utvecklar inte typiskt pÄ egen hand. Om cankers utvecklas i vissa viktiga omrÄden av trÀdet, eller om en canker blir stor nog att det komprometterar en hel del av trÀdet, kan du behöva klippa en stor del av det trÀdet eller kanske till och med ha borttaget helt.

Stam och andra typer av cankers orsakas ocksÄ av svampinfektioner. VÀnster obehandlad, ett canceraktigt trÀd utgör ett hot mot andra vÀxter i nÀrheten. Titta pÄ att oroa eller ovanligt mörka delar av grenens eller stammen pÄ ditt trÀd. Om en canker utvecklas, vidta omedelbara ÄtgÀrder för att förhindra ytterligare skador.

Cankers kan inte behandlas med fungicider eller andra kemikalier. Snarare mÄste canker och omgivande omrÄden skÀras och avlÀgsnas frÄn trÀdet.I vissa fall kan detta krÀva att hela trÀdet avverkas.

Om du misstÀnker att din acacia lider av pulveriserad mögel, stamcancers eller annan trÀdsjukdom eller tillstÄnd, rÄdfrÄga en trÀdgÄrdsekspert för rÄd om hur du bÀst kontrollerar situationen och förhindrar Äterkommande. Att göra sÄ Àr din bÀsta chans att rÀdda trÀdet och den omgivande floran.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Raised Without Gender.