Hur Man Använder Block Radiator Tätningsmedel På Stora Läckor


Hur Man Använder Block Radiator Tätningsmedel På Stora Läckor

Vad du behöver Radiator tätningsmedel är det bästa sättet att få läckage stoppade. Men om du försöker stoppa större läckor måste du hålla några saker i åtanke. Större läckor kräver lite mer arbete och bryr sig om att de kan få jobbet korrekt. Du kan eventuellt behöva få en mer permanent lösning eftersom stora läckor tenderar att växa.


Vad du behöver

Radiator tätningsmedel är det bästa sättet att få läckage stoppade. Men om du försöker stoppa större läckor måste du hålla några saker i åtanke. Större läckor kräver lite mer arbete och bryr sig om att de kan få jobbet korrekt. Du kan eventuellt behöva få en mer permanent lösning eftersom stora läckor tenderar att växa. Men med rätt tätningsmedel och arbete kommer du att upptäcka att du kommer att sakta ner stora läckor från att växa under ganska lång tid.

Steg 1 - Lokalisera avloppspluggen

Du måste börja med att komma under ditt fordon och hitta kylvätskeflödet. Det är typiskt på passagerarsidan på botten av din radiator. Med din hylsnyckel ska du ta bort kontakten och få din behållare redo för att kylvätskan ska strömma ut. Låt all vätska läcka ut innan du går vidare till nästa steg. Se till att du sätter din behållare på ett säkert ställe där inga barn eller husdjur kommer att kunna komma nära det.

Steg 2 - Förbered tätningsmedel

Det är viktigt att tätningsmedlet du får är tungt. Eftersom det fungerar för en stor läcka måste du se till att du hittar en som kommer att kunna göra jobbet bra. Följ anvisningarna som förses med tätningsmedlet noggrant. Du måste göra dem korrekt eller de kommer inte att kunna fungera ordentligt.

Steg 3 - Applicera tätningsmedel

När du har förseglat tätningsmedlet enligt instruktionerna är du redo att applicera den. Varje typ av tätningsmedel kommer att vara annorlunda så att du måste se till att du fortsätter läsa anvisningarna även efter att du har gjort det. Du fyller normalt din radiator med lösningen tills radiatorn är full. Tätningsmedlet behöver tid för att sätta inuti radiatorn. För större läckor kan det behöva ställa längre tid än vad det skulle för mindre.

Steg 4 - Ta bort tätningsmedel

När tätningsmedlet har haft tid att ställa in så länge det behövs är du redo att ta bort det. Du kommer helt enkelt att behöva komma tillbaka under ditt fordon och få avloppspluggen avlägsnad igen med hjälp av din hylsnyckel. Du låter lösningen läcka ut helt, få en behållare för detta också. Du kommer att behöva kassera den gamla kylvätskan såväl som lösningen. Därifrån är du redo att fylla din kylare med halvvatten och halvvätska. Slå på din bil och håll koll på läckor.

Steg 5 - När allt annat misslyckas

Om du fortfarande har läckor måste du kanske få en ny radiator. Stora läckor är svåra att sakta ner med tätningsmedel. I slutändan kanske du måste sluta köpa en ny radiator.

Videoklipp Relaterade Artiklar: あなたの車の油漏れを見つけてそれを修正する方法.