Återställa Antik Asfaltläggare


Återställa Antik Asfaltläggare

Vad du behöver Antika pavers används i dagens värld av människor i många länder. Dessa pavers är ofta lika gamla som 100 år. Användningen av dessa pavers har inte bara miljövärde, men de kan också ha speciell charm eftersom de användes för uteplatser, gångbanor och trottoarer i gamla världen. Förutom deras hållbarhet uppskattas dessa pavers ofta för den unika storleken och strukturen hos varje paver.


Vad du behöver

Antika pavers används i dagens värld av människor i många länder. Dessa pavers är ofta lika gamla som 100 år. Användningen av dessa pavers har inte bara miljövärde, men de kan också ha speciell charm eftersom de användes för uteplatser, gångbanor och trottoarer i gamla världen. Förutom deras hållbarhet uppskattas dessa pavers ofta för den unika storleken och strukturen hos varje paver. Andra antika pavers gjordes för länge sedan som 50 år. Dessa pavers tillverkades i en speciell process som duplicerar de äldre, ursprungliga paversna, men till en mindre kostnad. Ändå erbjuder dessa konstgjorda pavers samma struktur, hållbarhet och utseende som de äldre som de liknar. För att använda dessa pavers behöver du normalt först återställa dem.

Steg 1 - Rengöring av dina antikviteter

Vissa användare av antika pavers föredrar dem med samma fläckar och ha på sig paversna har ackumulerats under de decennier där de har använts. Andra liknar pavers ursprungliga form och färg, men med en renare och nyare yta. Om du vill ha renare utseende, måste du rengöra inte bara fläckar och skräpuppbyggnad, utan den cementbaserade fogmassan som kan kvarstå från att hålla paversna ihop. Rengör det här cementmaterialet från pannans kanter och ytor med kall mejsel och hammare. Avsluta rengöringen genom att använda en vattenblåsare för att tvätta paversna. Låt dem torka efter tvätt innan du installerar och använder dem.

Steg 2 - Återställning av naturlig paverstruktur

Den naturliga strukturen hos den antika paveren är en matt yta som skapas av fottrafik, hästdragna vagnar och vagnar och årtionden av exponering för väder. Stenar som användes för vägar och vägar, såsom granit, sandsten och kalksten, användes tills deras yta blev matt. För att återställa detta naturliga utseende, använd en kvarn för att ta bort ett tunt skikt från paverytan. Detta kommer att återställa stenens naturliga färg och korn.

Steg 3 - Ytterligare förbättringar

För att ytterligare förbättra de rustika strukturerna i dina antika pavers kan du ta dem till en professionell som specialiserat sig på restaurering av antika pavers. Om du väljer att få honom att slutföra hela restaureringsprocessen, kommer han att vattna blast, mejsel och slipa dina pavers. Om du väljer att göra detta arbete själv, kan du anställa honom för att slutföra restaureringsprocessen genom att skjuta dina pavers i en högtemperaturugn. Denna bränningsprocess kommer att producera mer rustika och naturliga texturer som ursprungligen ses i den naturliga sten från vilken paversna skars.

Steg 4 - Tätning av dina paviljonger

Den slutliga restaureringsprocessen bör omfatta försegla dina pavers, när de städas, tvättas, chiseled och avfyras. Tätning av dessa pavers hjälper till att förhindra en häll yta om paversna används för fottrafik.Det kommer också att bevara den naturliga färgen och strukturen hos paveren, såväl som försegling mot väder och andra element som kan bära eller missfärga det.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Antik SmartCam 2.13 - Manuál k mobilnej aplikácii.