Hur Man Kan Förstärka Kalksten Väggar


Hur Man Kan Förstärka Kalksten Väggar

Vad du behöver Kalkstenens väggar är en av de mest hållbara och billiga alternativen för dina trädgårdsskärmbehov. De kan inte vara lämpliga för att byggas inomhus, men är ett av de bästa alternativen för att användas som kvarhållningsväggar. Men de måste förstärkas efter att ha byggts som kalkstensmulor mycket snabbt.


Vad du behöver

Kalkstenens väggar är en av de mest hållbara och billiga alternativen för dina trädgårdsskärmbehov. De kan inte vara lämpliga för att byggas inomhus, men är ett av de bästa alternativen för att användas som kvarhållningsväggar. Men de måste förstärkas efter att ha byggts som kalkstensmulor mycket snabbt. Anställning av arbetare för att bygga och förstärka en kalkstenmur innebär en extra kostnad. Lite beslutsamhet att följa en systematisk metod kan hjälpa dig att förstärka allt själv.

Steg 1 - Grävning av stiftelsen

Använd lätta kläder och skyddsglasögon innan du börjar bygga. Använd en spade för att gräva ut marken från den plats där du vill bygga väggen. Den måste grävas upp till ett medelhögt djup, eftersom en enkel hållvägg inte kräver en djup grund. Dessutom kommer vi att ägna tid att förstärka väggen externt vilket ger en extra anledning att inte gräva för djupt. Grävytan måste vara ren utan klumpar eller stenar.

Steg 2 - Plastplåtarna

Ta plåtarna och placera dem snyggt mot varandra. Normalt skulle du inte lägga cement eller betonggips på den. För förstärkningsbehov, ta en trowel och sprida cement blandad med sand jämnt över den. Håll kalkstenplattor över basen och använd gipset över varje lager. Fortsätt att upprepa denna process tills plattorna når önskad höjd.

Steg 3 - Tätning

Applicera några kappstänger av kalksten som kan köpas från vilken maskinvaruhandel som helst. Rör inte förseglaren med nakna händer och använd alltid en pensel för att applicera den på plattorna. Vanligtvis reagerar ämnet med kalkstenen för att ge bort rök. Se till att inte andas in dem. Låt förseglaren suga in i två timmar. Ta en ren trasa och torka av den överskottsförseglare som syns på ytan.

Steg 4 - Klädsel

Ta klädplattorna och applicera keramiskt lim på dem. Fäst det med intervall över hela väggen. Kakelarna håller fast vid ytan och extra lim strömmar ut och torkar upp. Detta är ett utmärkt sätt att förstärka kalkstenen och göra den mer hållbar.

Steg 5 - Vattentätning

Eftersom muren vanligtvis används i trädgården och eftersom kalksten är benägen att skada med vatten, är det lämpligt att du tar upp ett plastplåt som täcker halvväggen nerifrån område). Detta ska förhindra att läckande vatten försvagar strukturen.

Steg 6 - Efterbehandlingskläder

Fördela gruset över hela botten av din blomsterbädd. Se till att det bildade grusskiktet är mer än 2 tum tjockt för bästa resultat. Något mindre ska leda till ackumulering av vatten vid väggens botten. Detta är ett knep för förstärkning som inte är allmänt känd. Fyll upp sängen med mark upp till den nivå du vill ha, men se till att minst en kalkstenplatta är synlig.Ta en riklig mängd träflis och fyll i det tomma området upp till hela kalkstenens vägghöjd.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Kalksten Dark Lime skapar livfullt intryck - Stenbolaget.