Hur Man Korrekt Använd En Justersåg


Hur Man Korrekt Använd En Justersåg

Vad du behöver A panelsåg är ett anmärkningsvärt mångsidigt verktyg. Du hittar dem i stora DIY-butiker eller timmerverk där de brukar klippa trä till kundspecifikationer. Men även om de är ganska stora använder de också dem regelbundet eftersom de är bärbara enheter. Du kan även köpa dem att använda hemma.


Vad du behöver

A panelsåg är ett anmärkningsvärt mångsidigt verktyg. Du hittar dem i stora DIY-butiker eller timmerverk där de brukar klippa trä till kundspecifikationer. Men även om de är ganska stora använder de också dem regelbundet eftersom de är bärbara enheter. Du kan även köpa dem att använda hemma. Om du gör omfattande ombyggnad kan en såg av panel vara väldigt användbar. De är speciellt bra för att skära stora bitar av trä, till exempel 4 av 8 plywood, när en vanlig bordsåg inte fungerar eller en cirkelsåg kan inte garantera en noggrann, jämn klippning.

Steg 1 - Ställ in sågen

En panelsåg är en stor del av utrustning, så du behöver ett stort område för att ställa upp det och använda det på ett säkert sätt. Det innebär att man ska kunna manövrera veden lätt in och ut ur sågen utan att slå något annat i arbetsområdet.

Placera sågen på en jämn yta där den kommer att vara stabil utan risk för rörelse eller tippning över. Innan du sätter i sågen, läs instruktionerna och bekanta dig med kontrollerna, särskilt platsen för "på" / "av" -brytaren om du behöver stänga av sågen i en nödsituation.

Steg 2 - Säkerhet

När du använder panelsagen måste du bära skyddsglasögon eller skyddsglasögon för att skydda dina ögon från träspånen sågen kommer att kasta ut. Vid förflyttning av trä, bära skyddshandskar. Detta sparar dina händer från splinter eller skär.

Använd aldrig maskiner när du bär lösa kläder eller långa ärmar. Rulla upp ärmarna när du använder panelsågen. Om du har långt hår ska du ta det i ett lock eller binda det tillbaka. Dessa steg kommer att stoppa risken för att kläder eller hår blir fastnade i sågbladet.

Steg 3 - Skärning vertikalt

 • Panelsagen har ett måttband inbyggt så att du kan placera träet som du behöver klippa exakt.
 • När du har träet där du vill ha det, dra åt de inbyggda klämmorna så att träet hålls ordentligt på plats.
 • Sänk ner den enhet som håller fast i själva sågen och dra åt den på toppen av träet.
 • Håll strömbrytaren på sågets handtag för att starta vändningen.
 • Med en hand ritar du bladet nedåt genom träet. Detta kan kräva lite måttligt tryck.
 • Dra bladet helt ner genom träet tills skäret är klart och bladet har nått spåret längst ner.
 • Släpp på "on" / "off" -knappen och dra sågen tillbaka till dess lämpliga viloplats.
 • Lossa klämmorna på träet och ta bort. Du kommer att ha en mycket ren, skarp skärning.

Steg 4 - Horisontellt skärning

 • För att klippa horisontellt, lossa klämmorna på sågenheten som håller den vertikal och vrid 90 grader så att bladet är horisontellt och dra åt klämmorna igen.
 • Sänk bladet till önskad höjd och kläm fast på plats.
 • Sätt ditt trä till höger om bladet med den undre kanten vilande i panelsågens undre spår.
 • Håll ner "On" / "Off" -knappen på sågen för att starta vändningen och mata vedet från höger till vänster, var försiktig med att hålla din högra hand bort från bladet.
 • Mata träet hela vägen.
 • Släpp omkopplaren och ta bort träet för att avsluta.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Använd disketten rätt.