Hur Man Förebygger Kvackgräs


Hur Man Förebygger Kvackgräs

Quack gräs är ett ogräs som är svårt att utrota när det blir etablerat i din gräsmatta eller trädgård. Det finns flera olika metoder för att förhindra att det kommer att angripa din gård och att bekämpa det när det förekommer i din trädgård. Förhindrande av etablering Även om etablerade växter har djupa rötter med rhizomer som är svåra att utrota, kan växter som bara börjar växa från frön elimineras om de fångas tidigt i tillväxtcykeln.


Quack gräs är ett ogräs som är svårt att utrota när det blir etablerat i din gräsmatta eller trädgård. Det finns flera olika metoder för att förhindra att det kommer att angripa din gård och att bekämpa det när det förekommer i din trädgård.

Förhindrande av etablering

Även om etablerade växter har djupa rötter med rhizomer som är svåra att utrota, kan växter som bara börjar växa från frön elimineras om de fångas tidigt i tillväxtcykeln. Om du ser nya kvakgräsväxter som växer i gräsmattan eller längs kanten av trädgården, vidta snabbt åtgärder för att dra ut ogräset eller använd en platsherbicid för att döda växterna. Rhizome rötter utvecklas inte under de första två till tre månaderna, så att dra upp dem snabbt kan helt eliminera den speciella växten och stoppa den från att sprida sig.
En annan metod för att hindra kvackgräs från att bli etablerad är att innehålla etablerade lappar av kvackgräs. Du kan uppnå detta genom att hålla plåstret klippt kort så att fröna hindras från att växa och sprida sig. Efter varje klippning, rengör noggrant och noga gräsklipparens blad för att stoppa oavsiktlig utspridning.

Bekämpning av etablerade plåster

Förmodligen är den mest effektiva metoden att döda och utrota kvackgräs att använda en förekomstväxande herbicid. Pre-emergent herbicider är effektiva för att attackera oönskade växter och ogräs innan de är fullvuxna. För att denna metod ska fungera med kvackgräs är det dock nödvändigt att uppmuntra rhizomerna att börja växa och utvecklas genom att använda ett kväverikt gödselmedel där kvackgräset ligger i trädgården. Utan gödseln kommer rhizomrötterna att förbli vilande och herbiciden kommer inte att vara effektiv. Vanligtvis är det nödvändigt att applicera en förekommande herbicid flera gånger under växtsäsongen, eftersom kvakgräs är en flerårig som kommer att returnera varje växtsäsong.
När du har börjat behandla ett drabbat område kan det ta flera växande årstider för att helt bli av med gräset. Under denna tid kommer du förmodligen inte att kunna plantera andra önskade växter i patchområdet, eftersom herbiciden kommer att döda allt annat som växer nära marken där det appliceras.
En annan giftfri metod som du kan använda för att bekämpa etablerade lappar av kvackgräs är att hålla ett grässkydd över gräset. Du kan uppnå detta genom att använda ogenomskinlig plast, duk eller kartong för att täcka marken och förhindra att ukrädet växer.
Du kan också sprida klar plast över en lapp av kvackgräs under extremt varmt väder. Detta kommer att fälla mycket värme under plasten och i stort sett laga gräset ihjäl. När vädret svalnar, dra upp plasten och ta bort de döda lövverk och växtmaterial. Det kan hända att du måste upprepa processen flera gånger genom sommaren när nya rhizomer blir aktiverade och växter dyker upp från marken.
Förhindra kvackgräs från att växa och bli etablerad i en gräsmatta eller trädgård kan vara ett långsiktigt projekt för den ägda husägaren och trädgårdsmästaren. I slutändan är nyckeln till att bli av med den här ihållande ogräsen att den tömmer den av energi, antingen genom att ständigt förstöra den eller genom att eliminera dess förmåga att groa.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Löpskolan - Hur man förebygger löparskador.