Hur Man Monterar En Garagevärmare På Ditt Garagelopp


Hur Man Monterar En Garagevärmare På Ditt Garagelopp

Vad du behöver Det finns många olika saker du kan göra i ditt garage på för att förbättra användarvänligheten och komforten hos ditt interna garageutrymme. Idag blir garaget ett viktigt rum i hemmet, för mer än bara parkering av bilar. Om du har ett ombyggt garage eller använd platsen ofta, följ dessa steg för att installera en garagevärmare i taket.


Vad du behöver

Det finns många olika saker du kan göra i ditt garage på> för att förbättra användarvänligheten och komforten hos ditt interna garageutrymme. Idag blir garaget ett viktigt rum i hemmet, för mer än bara parkering av bilar. Om du har ett ombyggt garage eller använd platsen ofta, följ dessa steg för att installera en garagevärmare i taket. Steg 1 - Förstå de olika typerna Elvarmaren är extremt effektiv. Den kan användas på alla ställen eftersom det inte kräver utlopp på utsidan. Du behöver inte oroa dig för att bränna fossila bränslen inuti och behöver plats för att gasformiga ångor ska fly. En annan bra sak om en elvärmare är att det har säkerhetsfunktioner inbyggda. Om det överhettas kommer det att stängas av. En elektrisk garagevärmare kan monteras på olika ställen i ditt garage, inklusive i taket.

Förvaringsaggregat för propangas och naturgas måste använda en ventil för att avlägsna de gasformiga utsläppen från luften. De är mer komplicerade att installera och brukar monteras på en garagevägg och inte ett tak.

Steg 2 - Få tillstånd

Eftersom du kommer att installera något i ditt hem och eftersom du kanske antingen lägger till fossila bränslen eller kopplar in och kopplar in i din elpanel, kan du behöva söka och producera tillstånd för jobbet. Kolla med din lokala kommun för att se vad som krävs för denna typ av installation och arbete. Få det nödvändiga tillståndet, om det behövs.

Steg 3 - Köp din värmare

Köp din takmonterade garagevärmare på ditt lokala hemförbättringscenter. Välj garagevärmare som är tillräckligt stor för att värma utrymmet i ditt garage. Många av de värmare du hittar är tillräckligt bra för en bilgarage. Om du vill värma hela utrymmet i ditt garage och om ditt garage är större än en bil, måste du köpa mer än en värmare för detta projekt.

Steg 4 - Läs tillverkarens anvisningar

Läs igenom tillverkarens instruktioner. Många av garagevärmare har ett monterings- och installationspaket. Läs igenom alla detaljer som du har lämnat.

Steg 5 - Montera fästena

Montera fästena på taket på taket med hjälp av det kit som medföljer din takvärmare. Du behöver en kraftskruvmejsel för att uppnå detta.

Steg 6 - Montera enheten

Montera enheten inuti monteringsfästena.

Steg 7 - Stäng av el

Slå av strömmen till hemmet genom din elektriska panel (stäng av huvudkretsen eller stäng av säkringsboxen).

Steg 8 - Ledning till elpanel

Följ tillverkarens anvisningar för att koppla din garagevärmare till elpanelen.Många enheter har en kontakt som kan anslutas till ett uttag. Om du har ett takmonterat eluttag ska du ansluta enhetens ände till uttaget.

Steg 9 - Montera termostaten

Vissa enheter har termostat. Montera termostaten på en vägg som är bekväm.

Steg 10 - Slå på el

Slå på ditt hem el på kretskortet.

Steg 11 - Testenhet

Testa din enhet. Kontrollera att värmen cirkulerar ordentligt.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Innertak i garaget i Södra Fjälla.