Hur Man Monterar Dörrar På Ett Öppet Köksskåp


Hur Man Monterar Dörrar På Ett Öppet Köksskåp

Vad du behöver Du kan bifoga ett öppet köksskåp genom att installera skåpdörrar. De flesta skåpdörrar är tillgängliga med den nödvändiga hårdvaran. Detta hemförbättringsprojekt är enkelt att slutföra. Du bör kunna installera dina skåpdörrar på en eftermiddag. Var noga med att du har alla nödvändiga verktyg innan du börjar.


Vad du behöver

Du kan bifoga ett öppet köksskåp genom att installera skåpdörrar. De flesta skåpdörrar är tillgängliga med den nödvändiga hårdvaran. Detta hemförbättringsprojekt är enkelt att slutföra. Du bör kunna installera dina skåpdörrar på en eftermiddag. Var noga med att du har alla nödvändiga verktyg innan du börjar.

Steg 1 - Säkerhet

Sätt på skyddsögon slitage innan du börjar arbeta med din kraftborr för att förhindra olycksfall. Var noga med att borrmaskinen är inställd på "Av" -läget innan du ansluter den till en strömkälla. Spara alltid dina elverktyg på ett säkert ställe när du är färdig med att använda dem. Förvara dem utom räckhåll för barn.

Steg 2 - Välja dina dörrar

Besök din lokala bostadsförbättrings butik och tala med en professionell om att installera dörrar på dina öppna köksskåp. Var noga med att välja en dörrstil som fungerar bra med inredningen i ditt kök.

Steg 3 - Förbereda dörrarna

Ställ in dina dörrar med all motsvarande maskinvara. Detta gör att du kan vara säker på att du har all nödvändig hårdvara innan du börjar ditt projekt. Bestäm i vilken riktning dörrarna ska öppnas. Om du installerar två dörrar, sida vid sida, installerar du höger dörr till höger och vänster dörr till vänster. Om du installerar enstaka dörrar installerar du gångjärnet till vänster.

Steg 4 - Montera gångjärnen på dörrarna

Placera gångjärnet på dörrarna och tryck in det på plats. Det borde finnas förborrade hål som redan finns på dörrarna. Gångjärnshangen ska hänga bortom dörrkanten när den är helt öppen. Använd en penna för att markera de nödvändiga hålen för gångjärnsplåtarna på insidan av dina öppna skåp. Använd din kraftborr för att göra små pilothål på dina markerade fläckar inuti skåpet. Skruva gångjärnen på dörrarna med skruvar och skruvmejsel. Säkra gångjärnskivorna på insidan av skåpet.

Steg 5 - Anslutning av knopparna till dörrarna

Bestäm det bästa stället för dina dörrvred. Du bör installera knapparna på dörrens sida motsatt till gångjärnen. Knappen ska vara placerad nära botten eller på toppen av dörrarna. Var noga med att mäta och markera platsen så att den är densamma på alla dörrar. Säkra knopparna till dörrarna med dina skruvar och skruvmejsel.

Steg 6 - Placering av gångjärn och gångjärnsplatta

Anslut gångjärnet och gångjärnsplattan på en av dörrarna. Öppna gångjärnet och rikta upp det med gångjärnsplattorna inuti köksskåp. Var noga med att delarna passar ordentligt. Säkra delarna med den nödvändiga hårdvaran. Använd din nivå för att vara säker på att dörren sitter i rätt läge. Vid behov justera skruvarna till gångjärnet och gångjärnsplattan. Fortsätt processen med de andra dörrarna.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Hur gör snickaren - Förberedelse av köksmontering.