Hur Man Kan Förbättra Borrhål Stabilitet I En Brunnsvatten System


Hur Man Kan Förbättra Borrhål Stabilitet I En Brunnsvatten System

Ett stabilt borehål, förstärkt med lämpliga material, förhindrar att ditt brunnsvattensystem faller efter borrning. Det eliminerar läckage av oönskade mineraler i dricksvatten. Följ processen nedan för att förbättra brunnets borehålsstabilitet. Steg 1 - Borra borrhålet Se till att borrhålet tränger in i jordsubstratet till flera meter under vattenbordet.


Ett stabilt borehål, förstärkt med lämpliga material, förhindrar att ditt brunnsvattensystem faller efter borrning. Det eliminerar läckage av oönskade mineraler i dricksvatten. Följ processen nedan för att förbättra brunnets borehålsstabilitet.

Steg 1 - Borra borrhålet

Se till att borrhålet tränger in i jordsubstratet till flera meter under vattenbordet. Ditt borehål borde stödjas av lera, silt, sand och skifferlager. Den kommer upp i vattenpermeerad sandsten för bästa vattenkvalitet och borehålets omkretsintegritet. Installera en permeabel skärm längst ner i din brunn där den penetrerar sandstenskiktet. Montera en höljesförsegling för att rikta in den genomträngliga brunnskärmen i sandstenen med huvudborrhålet.

Steg 2 - Borra en brunnskärm

Gräva ett andra borehål som din brunnskärm till ytan sandskiktet några meter från ditt primära borrhål. Det hjälper till att hålla ytan avrinning från huvudbrunnen. Installera en perforerad skärm längst ner på brunnskärmen.

Steg 3 - Förbättra borrhålet

Använd polyvinylkloridrör (PVC) som hölje för din brunn. Fäst sektioner med krympor och håll den fast på plats med en beläggning av hälld cement.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Primitive Technology: Tiled Roof Hut.