Hur Rama Väggar För Basement Isolering


Hur Rama Väggar För Basement Isolering

Källväggar behöver isolering om de ska ge termiskt skydd mot kall luft som annars kommer in i din källare genom yttre väggar. För att installera denna isolering måste du också installera en ram på dina källarväggar. Följ dessa steg för att installera ramverket för din källarisolering. Steg 1 - Skärning och montering av dina isoleringskort Mäta ditt tak från botten till toppen.


Källväggar behöver isolering om de ska ge termiskt skydd mot kall luft som annars kommer in i din källare genom yttre väggar. För att installera denna isolering måste du också installera en ram på dina källarväggar. Följ dessa steg för att installera ramverket för din källarisolering.

Steg 1 - Skärning och montering av dina isoleringskort

Mäta ditt tak från botten till toppen. Skär dina isoleringsplattor så att de passar vertikalt mot dina källarväggar. För att fästa styren på väggen, applicera en liten epoxilimma på väggen där du kommer att limma din första bräda på plats.

Håll styrelsen vertikalt på plats och tryck den ordentligt mot väggen. Lägg till ditt andra styrelse som du gjorde först, men var noga med att det är ordentligt tätt mot första styrelsen. Följ samma procedur för dina andra brädor tills de är på plats på väggen. I udda formar där dina isoleringsplattor inte kommer att passa, klippa anpassade bitar och limma dem på plats.

Steg 2 - Tape och grout Your Insulation Board Seams

För att blockera kall luft som kan komma in i källaren genom sömmar mellan dina isoleringsplattor, montera en remsa av lister vertikalt över dessa sömmar. Applicera sedan in grout till oregelbundet formade utrymmen där du har klippt och limmade kartongstycken för att passa in i dessa utrymmen. Oavsett om du hittar mellanslag eller tomrum som inte täcks av tejp fyller du dem med injekteringsrör.

Steg 3 - Montera en bottenplatta

Montera en bottenplatta för att ramen ska ligga på, sätt fast en 4-tums isoleringskort på golvet med epoxilim. Applicera limet på plattans bottenyta. Placera sedan det här kortet på golvet med dess inre kant tryckt ordentligt mot den vertikala isoleringen.

Steg 4 - Skär och montera väggpinnar

I stället för att fästa dina ramstycken en åt gången mot dina isoleringsplattor, klippa tapparna så att de passar mellan golvplattan och dina takbjälkar. Spik dem på plats, åtskilda 16 tum från varandra och fäst på bottenplattan. Applicera epoxihäft på din rams underyta.

Lyft ramen så att botten vilar på golvplattan och pressas ordentligt mot limet. När du har ramen i lodrätt och plumb läge mot isoleringsplattorna, spikar den på plats genom att driva naglar genom ramens toppplatta in i takbalkarna.

Steg 5 - Installera isolering på ramen

Lossa isoleringen som du ska fästa på den yttre ramytan. Klipp isoleringen i remsor som är lika stora som din ram. Med ångspärrets sida av isoleringen mot ramen trycker du på den på plats. Nu är allt som finns kvar att installera din gips.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Montering av SPU Isolering Vind 160mm och AL 30mm.