Hur Man Edge En Tegel Gångväg


Hur Man Edge En Tegel Gångväg

Vad du behöver A tegel gångväg rekommenderas för landskapsarkitektur utomhus från ett funktionellt och estetiskt perspektiv. Används vanligen i inhemska och kommersiella landskapsarkitekturprojekt, används tegelgångar för att definiera utomhusutrymmen. Detta bidrar till att skapa väldefinierade zoner som trädgårdsområdet, gångbanorna och ingångspassagen.


Vad du behöver

A tegel gångväg rekommenderas för landskapsarkitektur utomhus från ett funktionellt och estetiskt perspektiv. Används vanligen i inhemska och kommersiella landskapsarkitekturprojekt, används tegelgångar för att definiera utomhusutrymmen. Detta bidrar till att skapa väldefinierade zoner som trädgårdsområdet, gångbanorna och ingångspassagen.
De flesta landskapsarkitekter insisterar på att kanta en tegelgång. Detta görs av ett par skäl. För det första är en tegel gångväg lite sårbar för att ge bort på grund av det tryck som induceras av fordon och fotgängare. Det här är mer sannolikt att hända om gångväg längs en trädgård. Den fuktiga jorden i trädgården och växternas växande rötter kan ge en större kraft på tegelstenarna. För det andra har en kantad gångväg en större visuell appell, vilket bidrar till att skapa ett sömlöst utseende. Bland de olika kantalternativen är tegelkanter de mest populära. Detta beror på deras hållbarhet och övergripande överkomlighet. Vidare är tegelkantar ganska lätt att installera och underhålla.
Du kan använda följande instruktioner för att kanta en tegelgång i din gård:

Steg 1 - Val av tegel för kantning

Det är viktigt att du väljer lämpliga tegelstenar för detta projekt. Specifika tegelstenar som kallas kantstenar finns också i ett brett utbud av nyanser och former. Till exempel föredrar många landskapsarkitekter vinklade tegelstenar för kantändamål. Dessa tegel presenterar en skarpare kant. När det gäller färger kan tegelstenar väljas för att skapa antingen en komplementär eller en kontrasterande stil.

Steg 2-mätning

Efter att ha tagit tegelstenarna, lägg dem ut på gården och vattna dem något. Mät längden och bredden på en tegelsten. Med ett mätband märker du en linje från den yttre kanten av tegelgången. Det markerade området ska motsvara brickans bredd.

Steg 3 - Skapa bas för installation av kantstenar

Du måste gräva det markerade området för montering av tegelstenarna. Använd en spade för att gräva ut marken. Vanligtvis mäter utgrävningen för de flesta tegelkantar mellan 2 och 3 tum större än längden på tegelstenen. Fyll utgrävningen med lite sand. Sanden bör uppta minst en tum av utgrävningen.

Steg 4 - Installera kantstenar

Börja placera tegelstenarna ovanpå sanden. Du kan antingen lägga ner tegelstenarna i längdriktningen eller placera dem vertikalt, beroende på din personliga preferens. När du har placerat en tegel, tryck på den hårt med hängslen. Detta skjuter tegelaren djupare in i sanden och säkrar det fast. Efter att ha lagt ner cirka sex eller sju tegelstenar, kontrollera jämnheten av kantningen genom att använda en nivå. Gör nödvändiga justeringar för att säkerställa att alla tegelstenar är jämnt anpassade.

Steg 5-säkra kantstenar

När alla tegelstenar har placerats, strö lite sand på dem.Använd kvasten genom att trycka någon sand mellan de små sprickorna i tegelkanten. Närvaron av sand säkerställer att ogräs eller annan vegetation inte kan få fotfäste mellan tegelstenarna. Stänk lite vatten för att hjälpa sanden att sippra djupt i sprickorna. En lätt fuktig jord binder samman, håller tegelstenarna ordentligt på önskat sätt.

Videoklipp Relaterade Artiklar: SPIDER-MAN Edge of Time - Part 10 Time Stream Harvest!.