Hur Man Gräver Ett Grustag För Ett Skjul Base


Hur Man Gräver Ett Grustag För Ett Skjul Base

Vad du behöver Alla typer av byggnader måste ha en solid, tillräcklig grund för att säkerställa sin långsiktiga överlevnad och bygga en grusgrop för en skurbas är ett sådant exempel. Oavsett vilken typ eller storlek eller syfte en byggnad har, måste grunden vara noga med. Att bygga en grund för en trädgårdsbyggnad är inte särskilt komplicerad eller tekniskt avancerad men det är ett arbetsintensivt jobb och det tar lite tid.


Vad du behöver

Alla typer av byggnader måste ha en solid, tillräcklig grund för att säkerställa sin långsiktiga överlevnad och bygga en grusgrop för en skurbas är ett sådant exempel. Oavsett vilken typ eller storlek eller syfte en byggnad har, måste grunden vara noga med. Att bygga en grund för en trädgårdsbyggnad är inte särskilt komplicerad eller tekniskt avancerad men det är ett arbetsintensivt jobb och det tar lite tid.

Stiftelsen kommer att bidra till att strukturen blir mycket mer hållbar genom att stödja skjulet och hjälpa till att förhindra att fukt stiger från marken och förorsakar att trädens väggar roterar. Utan adekvata fundament kan måttligt hårda väderförhållanden lätt förstöra skuret inom några veckor. Det kan till och med skada innehållet i skjulet, vilket gör det till en dyr katastrof. Ett av de mest idealiska och bekväma sätten att bygga en grund för en trädgårdsskur är en grusgrop och med dagliga trädgårdsredskap, grus och några andra saker till ditt förfogande kan du enkelt göra jobbet själv.

Steg 1 - Förbered stiftelsen

Du behöver bara oroa dig för att bygga grunden när du är bekant med mätningarna av det skjul som du vill bygga eller köpa. Mät ut dessa dimensioner och tillämpa dem på marken att du kommer att lägga skjulet på. Markera stallets läge med hjälp av träpinnar eller pinnar av något slag. Anslut dessa markörer med hjälp av en sträng för att noggrant beskriva det uppmätta området där din shed kommer att vara. Var noga med att strängen som förbinder varje markör är spänd för ökad noggrannhet.

Steg 2 - Gräva ett grus för gruset

Det område du har markerat måste sedan utgrävas. Fundamentets djup beror delvis på trädgårdsskurens vikt och storlek, men i allmänhet bör cirka fem tum vara mer än tillräckligt. Gräva hela området till detta djup och se till att ytan är rätt nivå. Använd en rake för att jämna ut jorden.

Ta bort all den lösa jorden i skottkärror. Innan du fyller det utgrävda området med grus kanske du vill täcka hela området med ett plastunderlag. Detta kommer att bidra till att alla ogräs inte växer genom gruset och skadar grunden. Det kommer också att bidra till att hindra fukt från att nå botten av skuren.

Steg 3 - Fyll grusgropet

Fyll utgrävningsområdet med gruset. Sprid gruset ut så att det är jämnt och jämnt. Du kanske vill använda en nivå för att vara mer exakt. Var säker på att hela lagret av grus är jämnt med kanten av gropen. När du har gjort detta är din gruspitbas klar för att installera skuren på.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Vägbyggnad 2018.