Hur Man Skär En Wainscoting Panel För Ett Utlopp


Hur Man Skär En Wainscoting Panel För Ett Utlopp

Vad du behöver Om du vill lägga till en klassisk och arkitektonisk touch i ditt hem, är det bästa valet att installera en wainscoting panel. Det förskönar väggarna samtidigt som du sparar dyrbar tid och pengar. Wainscoting paneler kan installeras i alla inrednings utrymmen som rum, matsalar, hallar, tvättrum och kontor.


Vad du behöver

Om du vill lägga till en klassisk och arkitektonisk touch i ditt hem, är det bästa valet att installera en wainscoting panel . Det förskönar väggarna samtidigt som du sparar dyrbar tid och pengar. Wainscoting paneler kan installeras i alla inrednings utrymmen som rum, matsalar, hallar, tvättrum och kontor. Installationsförfarandet är enkelt och du kan själv göra det. Det är emellertid lite svårt att skära hål i fönsterkanalerna kring eluttag och omkopplare. Mätfel blir vanliga medan markeringen av utloppet på panelerna markeras. Läs anvisningarna nedan för att förstå hur du exakt skär panelerna för eluttagen. Genom att följa stegen kommer du att försäkra dig perfekt och passa perfekt.

Steg 1 - vidta lämpliga försiktighetsåtgärder

Du måste vidta de försiktighetsåtgärder som krävs när du arbetar med spånplåtarna. Använd skyddsglasögon för att skydda dina ögon från att flyga skräp och damm. Använd handskar för att förhindra skärningar och blåmärken och ha en dammmask för att filtrera luften. Slutligen, eftersom du kommer att arbeta med el, stäng av strömmen till det område du arbetar med och se till att du testar uttaget innan du börjar arbetet.

Steg 2 - Mätningar och märkning

Det är viktigt att du gör noggranna mätningar. Börja med att mäta längden mellan eluttagets övre kant och kanten på panelen som ligger ovanför uttaget. Markera det här avståndet från toppen av panelen och på baksidan. Använd samma metod för utloppets vänstra sida. Du måste mäta avståndet från den sista panelen till den vänstra kanten på uttaget. Markera det här avståndet på din panel. Mät sedan avståndet från utloppets nederkant till golvet. Utloppet måste mätas också. Använd markerade avstånd för att rita en rektangel eller en kvadrat på panelen du ska använda.

Du kan använda en annan metod för att göra mätningarna. Använd en krita eller färg för att göra en översikt över utloppets omkrets. Placera sedan panelen mot uttaget och tryck tillbaka så att färgen eller kritan gör ett avtryck på panelen. Du måste placera panelen platt och exakt som när panelen ska installeras. Denna avtryck kommer att låta dig veta exakt platsen för skärningen. Denna metod är enklare än den första men den är mindre exakt eftersom ett litet skift i panelens position kan resultera i ett felaktigt avtryck.

Steg 3 - Klipphål för uttag

Innan du börjar sticka, verifiera dina mätningar en eller två gånger. Använd en sticksåg för att skära panelerna. Tunna paneler kan skäras enkelt, när det gäller de tjockare panelerna, måste du först klippa panelen lätt för att bilda en styrlinje på panelen. Följ därefter riktlinjen och skär djupare.Böj skärområdet fram och tillbaka med händerna tills det snäpper. Nu när du har klippt hålet, kontrollera monteringen genom att placera panelen på väggen. Panelen passar perfekt om du har följt alla instruktioner noggrant.

Videoklipp Relaterade Artiklar: How to Install Chair Rail with Flat Panel Wainscoting.