Så Här Byter Du En Rullsågblad


Så Här Byter Du En Rullsågblad

Det du behöver Att byta en rullsågblad är viktigt för att behålla sågens effektivitet och operatörens säkerhet. Bladen som används ofta kan kräva ofta förändringar; kontinuerlig underhåll av all utrustning är nödvändig för att få ut det mesta ut ur sågen. Beroende på tillverkaren av sågen kan de exakta stegen för byte av bladet skilja sig, men de flesta ska vara relativt lika.


Det du behöver

Att byta en rullsågblad är viktigt för att behålla sågens effektivitet och operatörens säkerhet. Bladen som används ofta kan kräva ofta förändringar; kontinuerlig underhåll av all utrustning är nödvändig för att få ut det mesta ut ur sågen. Beroende på tillverkaren av sågen kan de exakta stegen för byte av bladet skilja sig, men de flesta ska vara relativt lika.

Steg 1 - Säkerhet Första
Innan du börjar, kontrollera att sågen är urkopplad. Detta säkerställer att sågen inte slås av oavsiktligt och hjälper till att förhindra elektriska stötar. Steg 2 - Lossa skruvarna eller bultarna
Tillverkaren kommer sannolikt att använda två skruvar, bultar eller vridbara knoppar för att hålla kniven på plats. Om du arbetar med en bordssåg så kan en skruv placeras längst upp och en längst ner. Handhållna sågar kan ha en skruv i framsidan och en annan på toppen. Se sågens instruktionsmanual om du har svårt att hitta dem. Lossa skruvarna med lämplig skruvmejsel eller insexnyckel. I de flesta fall borde du inte helt ta bort dem.

Steg 3 - Ta bort den gamla rullsågbladet

När skruvarna har lossnat tillräckligt är du redo att ta bort bladet. Om du arbetar med en bordssåg så ska bladet dras upp och mot dig när du tar bort det. Handsågar kan kräva att du flyttar bladet i sidled bort från skruven och sedan neråt. Andra kan helt enkelt falla ut när du lossar skruvarna. Återgå till instruktionsboken om du har svårt att ta reda på hur du tar bort bladet. Steg 4 - Välj och undersök den nya bladet
När det gamla bladet har tagits bort ska du välja det nya rullsågbladet du vill installera. Bestäm om du vill ha ett tunt blad, tjockare blad eller ett kraftigt blad. Bladet ska sättas in med tänderna vända nedåt, även om vissa blad kan ha tänder som möter både uppåt och nedåt för att uppnå en jämnare skärning. Eventuella frågor bör hänvisas till instruktionsmanualen. Steg 5 - Sätt in den nya rullsågbladet
Hitta de två hålen på det nya bladet och sätt i det motsatta sättet det gamla bladet togs bort. Till exempel, om det gamla bladet togs bort genom att dra upp det och mot dig, ska det nya bladet sättas inåt och bort från dig. De två hålen är för skruvarna för att hålla bladet på plats. Steg 6 - Dra åt skruvarna
Med det nya bladet på plats, dra åt skruvarna men tillåta en viss justering för att få bladet rakt. När bladet är rakt kan du fortsätta att dra åt båda skruvarna så att bladet inte längre är löst. Steg 7 - Testa ut
Sätt på sågen och prova det nya bladet för att se till att det inte är lös och installerat korrekt.Vid behov dra åt skruvarna eller justera bladet så att det är rakt och vänd på rätt sätt.
När du bestämmer att bladet har installerats korrekt är du redo att börja klippa.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Så här tar du bort håltagningsörhängena, instruktionsfilm på svenska.