Så Här Byter Du Bordssåg Blade


Så Här Byter Du Bordssåg Blade

För snickare och självhushåll, byta ut och byta ett bordsågblad är en grundläggande uppgift som kan behöva utföras flera gånger på olika projekt. Bordsågar används på byggarbetsplatser och i hemarbeten och är ett av grundverktyg för många arbetsprojekt. Ibland behöver bladen ändras eftersom de har blivit tråkiga och gamla.


För snickare och självhushåll, byta ut och byta ett bordsågblad är en grundläggande uppgift som kan behöva utföras flera gånger på olika projekt. Bordsågar används på byggarbetsplatser och i hemarbeten och är ett av grundverktyg för många arbetsprojekt. Ibland behöver bladen ändras eftersom de har blivit tråkiga och gamla. Bordssågblad kan emellertid också ändras beroende på materialet som skärs för det specifika projektet till hands. Typer av blad för bordsågar inkluderar ripblad, slät skärning och dado blad, bara för att nämna några. Material som behövs
• Ny bordsågblad
• Skruvmejsel
• Snabbbricka
• Små träblock
Steg 1 - Slå av strömmen
Hitta strömbrytaren på bordssåg, stäng av sågen. För extra säkerhet, koppla ur sågen från vägguttaget för att helt stänga av strömmen från sågen. Låt sågen sitta ett ögonblick för att se till att all ström dräneras från maskinen.
Steg 2 - Ta bort bladplattan
Placera bladplattan på bordssagen. Med de flesta modeller av bordsågar är bladplattan metallplåten som ligger på bordssågans övre yta.
De flesta bladplattor är fästa med minst två skruvar - en på framsidan och en på baksidan, så lossa och ta bort dessa skruvar för att ta bort plåten. Ställ plåten åt sidan ur vägen.
Steg 3 - Ta bort bladet
Flytta bladet så att det är i högsta läge. För säkerhet, placera ett litet träblock mot bladet för att förhindra att bladet vrids av misstag.
Hitta och ta bort muttern och brickan från bladet genom att vrida muttern moturs (mot dig) med en skiftnyckel.
Ta bort bladet och sätt åt sidan medan du arbetar.
Steg 4 - Installera ny blad
Med knivens tänder placerade mot framsidan av bordssagen sätter bladet på bladhuset.
Placera brickan och muttern på plats och säkra kniven på plats genom att dra åt muttern med en skiftnyckel genom att vrida den medurs (bort från dig). Håll bladet säkert med det lilla träblocket.
Steg 5 - Sätt tillbaka bladplattan
Använd en skruvmejsel, sätt tillbaka bladplattan genom att dra åt skruvarna som håller fast plattan på toppen av bordssagen.
Steg 6 - Anslut strömmen
Anslut sagen tillbaka till vägguttaget för att ansluta strömmen igen. Vrid sågen på och kör bladet för att avgöra om bladet är korrekt installerat och kört sant.
När du väl vet hur du byter ut ett bordsågblad, blir det en rutinaktivitet som kräver mycket lite förplanering eller speciell ansträngning. Under ett projekt kan du upptäcka att du behöver byta ett blad flera olika gånger när du arbetar med olika material eller behöver göra olika typer av skärningar för att slutföra ditt hemförbättringsarbete eller byggprojekt.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Så här styr du.