Hur Man Kalibrerar En Ljudnivåmätare


Hur Man Kalibrerar En Ljudnivåmätare

Vad du behöver Nu när du har din ljudnivåmätare är du redo att ta några mätningar. Men innan du gör någon form av mätning bör du kalibrera din ljudnivåmätare. Det bästa att lära sig att träna är att kalibrera före varje mätning och efter att du är klar med att ta mätningar också. Detta garanterar att du får rätt ljudmätning varje gång du använder enheten.


Vad du behöver

Nu när du har din ljudnivåmätare är du redo att ta några mätningar. Men innan du gör någon form av mätning bör du kalibrera din ljudnivåmätare. Det bästa att lära sig att träna är att kalibrera före varje mätning och efter att du är klar med att ta mätningar också. Detta garanterar att du får rätt ljudmätning varje gång du använder enheten. Nedan följer de steg som måste vidtas när du kalibrerar din ljudnivåmätare. Stegen är enkla att följa, eftersom det är ett ganska grundläggande jobb med kalibrering och ett snabbt jobb i det också.

Steg 1 - Ljudmätningar

En ljudnivåmätare är en mätanordning som mäter ljudstyrkan i decibel. Det finns olika typer av dessa mätare, men alla innehåller tre huvuddelar; mikrofonen som används för att fånga ljudet. Sedan finns det behandlingssektionen som är självförklarande; det område där ljudet behandlas. Sist men inte minst har vi den enhet som innehåller läsningen, vilken är digital och låter dig veta resultatet.

Steg 2 - Starta kalibreringen

Ta din externa kalibrator och vrid den mot mikrofonen på din enhet. Att ta din kalibrator och sätta den rätt över din mikrofon är också mycket effektiv. Sedan slår du helt enkelt på din kalibrator och låt den fungera sin magi. Detta kalibrerar din ljudnivåmätare.

Steg 3 - Om det behöver stämma

Om kalibreringen ska göras måste nivåerna vara lika med varandra. Det betyder att mätarnivån ska visa en nivå lika eller mycket nära utgångsnivån. Om det inte är sant, kommer du förmodligen att skicka eller ta in din ljudnivåmätare för vissa inställningar.

Steg 4 - Klar

Nu när du har kalibrerat din ljudnivåmätare är du redo att ta några mätningar. För att göra detta, ta helt enkelt din enhet och rikta mikrofonen direkt mot det ljud du vill ha mätningar för. Det hörs ljudet, bearbetar det och visar resultatet på en digital skärm.

Steg 5 - Slå av

Du kan helt enkelt ta bort batteriet och sätta enheten bort tills nästa gång. Eller du kan välja att kalibrera det en gång nu när det har använts. Det är inte möjligt att överkalibrera en ljudnivåmätare. För det mesta om kalibrering före och efter du är bunden att ha en enhet som mäter exakt varje gång.

Ljudnivåmätare är en mycket intressant liten apparat. Om du tar hand om tiden och kalibrerar din enhet blir du positivt överraskad av det exakta resultatet som det ger.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Hur man kalibrerar Smartboarden.