Hur Man Bygger Ett Vävt Trådgalleri


Hur Man Bygger Ett Vävt Trådgalleri

A vävt stängsel gör ett utmärkt fäktningsval, speciellt för gårdar. Staketet består av slät tråd horisontellt anordnad och hålls på plats med vertikala ledningar eller stag. Vanligtvis varierar utrymmet mellan de horisontella ledningarna beroende på storleken på djuren. Den är åtskild närmare på botten med avstånd som ökar mot toppen.


A vävt stängsel gör ett utmärkt fäktningsval, speciellt för gårdar. Staketet består av slät tråd horisontellt anordnad och hålls på plats med vertikala ledningar eller stag. Vanligtvis varierar utrymmet mellan de horisontella ledningarna beroende på storleken på djuren. Den är åtskild närmare på botten med avstånd som ökar mot toppen. Det gör ett effektivt hinder för djur på grund av dess synlighet, och är därför en av favoritskärmstyperna på gårdarna. Det är inte bara effektivt att hålla djuren välhållna och var de borde vara, men det håller också ut rovdjur. Storleken på djur som ska innehålla och deras hoppningsförmåga bestämmer staketets höjd. Du kan också använda ett vävt staket som omkretsstaket. Med ett ordentligt underhåll kan ett vävt trådstängsel vara så många som 15 år och mer. Följande guide ger grundläggande anvisningar för konstruktion.

Nödvändiga material och utrustning:

  • Stängningsstänger
  • Gates
  • Wire
  • Häftapparater
  • Drivrutin
  • Utbetalningsspinnare eller flertrådsfäste
  • Spänningsindikatorfjäder
  • Tung handskar
  • Ögonskydd

Steg 1 - Fastställ staketlinjen

Planera det arrangemang du vill att staketet ska ta. Det är bäst att hålla sig borta från grov och stenig terräng samt branta områden. Dessa kommer att kräva mer ansträngning och material vid installationen, och underhåll är sannolikt också mer involverat.

Steg 2-Installera Corner- och Brace Assemblies

Detta är den mest kritiska konstruktionsfasen och kan ta upp halva tiden. Sammansättningarna ligger vid hörnet och slutet av staketet och ger ett viktigt stöd. Ett välutrustat dragstång utövar mycket tryck på aggregaten, så du måste se till att de har tillräcklig styrka när du installerar. Se till att de är djupt insatta.

Steg 3-Installera stakposter

Kör inläggen djupt i marken med hjälp av en strömförare, eftersom det kommer att se till att de är starka. Placera inläggen 10 till 15 meter från varandra.

Steg 4 - Körning av tråden

Använd en utbetalningsspinnare för att köra ut enstaka ledningar eller en flertrådsfäste för flera ledningar. När du löper ut, måste du vara säker på att du håller en rak linje. Detta uppnås enkelt på platt mark, men på försiktigt böljande mark måste du lyfta tråden och låt den falla i samma position. Detta kommer att räta ut ledningen. När du har kört bottenledningen, se till att den är tillräckligt dragbar.

Arbeta dig från botten och flytta uppåt, säkra ledningarna till hörnen eller grindstolparna med hjälp av krympande ärmar eller knutar. När du säkrar varje ledning till linjeposten, hjälper det dig att identifiera var du ska placera nästa tråd. Tio ledningar ska räcka för ett nötkreaturstängsel. Strängning av trådarna bör ske inom insidan eller på utsidan. Kör häftklamrar i en vinkel så att de sitter över träkornet.Vrid dem ca 25 grader från stolpeytan för att sprida benen som ger större kraft när du håller tråden ordentligt på plats.

Steg 5-spänning av tråden

Hämta rätt trådspänning för varje tråd med spänningsindikatorn och dra åt alla ledningar i enlighet därmed. Använd tunga handskar och ögonskydd.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Så här bygger man en a-traktor av en Volvo.