Hur Man Bygger Trästrådsskenor


Hur Man Bygger Trästrådsskenor

Vad du behöver Det kan hända att du är ganska komplex att bygga trätrappa allt själv. Av denna anledning rekommenderas att du har lite bakgrundskunskap om snickeri först innan du börjar med projektet. Trots att arbetet kan vara svårt, kommer trästångsläcket att se fantastiskt ut när du har byggt upp det.


Vad du behöver

Det kan hända att du är ganska komplex att bygga trätrappa allt själv. Av denna anledning rekommenderas att du har lite bakgrundskunskap om snickeri först innan du börjar med projektet. Trots att arbetet kan vara svårt, kommer trästångsläcket att se fantastiskt ut när du har byggt upp det. Du kan hitta all utrustning och verktyg som krävs för jobbet hos en hemförbättringsbutik.

Steg 1 - Starta byggnadsjobbet

Sätt ett räcke på det sista steget i din trappa och markera basen med en penna. Klipp ut ett hål med sticksågbladet och sätt in stolpen i det hålet. För att fixa stolpen ordentligt på plats, använd borren för att göra ett par tändhål, en över varandra. Du måste också borra några andra hål i försänkningshålen i trappan och stolpen. Sätt i en vagnbult i var och en av hålen och fixa varje bult säkert med en mutter och en bricka.

Steg 2 - Ta mätningarna

Fäst en klämma på 2 till 4 planken och fäst mätbandet till snickarens nivå för att beräkna avståndet mellan den andra trappan och trästäcken. Använd några andra klämmor för att hålla räcken från dess ände (från väggen eller taket) och se till att räckhållets höjd är densamma i både sista och andra steg. Markera platserna med penna och markera sedan en linje över räcket.

Det är en mycket bättre idé om du använder den nedre kanten på 2x4-planken som en riktlinje så att du kan klippa inlägget på ett sådant sätt att det passar perfekt in i träräcken. Se till att alla räckenstolpar skärs i enlighet med höjd och vinkel som visas av linjen som du just har ritat med snickarens penna.

Steg 3 - Ansluta posten och stången

Klipp en flik på ryggstödets övre yta. Markera först en linje och kontrollera att spårets höjd är ungefär en tredjedel av en tum djup. Följ linjen och skär med handsawen. På så sätt blir fliken lika bred som spåret. Använd en router för att passa på flikarna på undersidan av träräcken.

Steg 4 - Fastsättning av trappstången

Montera räcken på plats genom att följa de linjer du tidigare markerade. Skär ett hål med borren i räcken och fyll den med en lagskärm. Sätt en lagerskruv och en bricka i hålet för att fixa räcken ordentligt på plats.

Steg 5 - Placera balustrarna

Fäst räcken ovanpå stolparna med trälim. Använd en spikpistol för att se till att allt är säkert. Placera två balustrar på varje steg och fixa dem på plats med trälim och naglar.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Bygger ett uterum på en helg - timelapse.