Hur Man Justerar En Snow Blower Förgasare


Hur Man Justerar En Snow Blower Förgasare

Vad du behöver A snöblåsförgasare ansvarar för att bibehålla och kombinera luft- och bränsleförhållandet mellan din snöblåsers motor. Du kan förbättra effekten och bränsleeffektiviteten hos din snöblåsningsmotor genom att justera sin tomgångskruv, låghastighetsnål och chokeventil. Nedan finns de material som du behöver tillsammans med steg-för-steg-proceduren för hur du justerar en snöblåsförgasare.


Vad du behöver

A snöblåsförgasare ansvarar för att bibehålla och kombinera luft- och bränsleförhållandet mellan din snöblåsers motor. Du kan förbättra effekten och bränsleeffektiviteten hos din snöblåsningsmotor genom att justera sin tomgångskruv, låghastighetsnål och chokeventil. Nedan finns de material som du behöver tillsammans med steg-för-steg-proceduren för hur du justerar en snöblåsförgasare.


Steg 1 - Ta bort luftfiltret

Luftfiltret är en anordning med pläterade skärmar rektangulära i form sitter ovanpå förgasaren. Luftfiltret är din första försvar mot luftföroreningar som vägsalt, små smutsdelar, damm och pollen. Ta bort skruvarna på de klämmor som håller luftfiltret på förgasaren med en skruvmejsel för att ta bort luftfiltret. Ställ in luftfiltret åt sidan.


Steg 2- Kontrollera karburatorn

Om du tar bort luftfiltret kommer det att avslöjas om din förgasare behöver en enkel justering eller byte. Korrosion är en av de stora tecknen som du behöver byta ut förgasaren så kontrollera rostfläckar och andra tecken på korrosion.


Steg 3-Justera tomgångskruven

Igångskruven är ansvarig för att styra hur mycket luft som kommer in i förgasaren när du använder snöblåsarens gasreglage. Att minska mängden luft som går in i förgasaren görs enkelt genom att vrida tomgångskruven medsols. Å andra sidan ökar mängden luft som går in i förgasaren genom att vrida tomgångskruven moturs.

Gör nödvändiga justeringar av tomgångskruven. Om du vrider tomgångskruven medurs reduceras snöblåsningsmotorns effekt och minskar bränsleförbrukningen. Om du vrider tomgångskretsen motsols ökar snöblåsningsmotorns effekt och dess bränsleförbrukning. Gör önskade justeringar för kraften och bränsleförbrukningen hos din snöblåsningsmotor.


Steg 4 - Justera låghastighetsnålen

Justera nålen med låg hastighet med hjälp av den inställbara skiftnyckeln. Nålen med låg hastighet finns inom förgasarens bränsleintagsområde. Om du trycker på låghastighetsnålen motsols kommer din snöblåsers motor tomgångshastighet att öka. Å andra sidan, när du vrider låghastighetsnålen medsols kommer din snöblåsers motor tomgångshastighet att minska. Gör den nödvändiga justeringen för att ställa in önskad motor tomgångshastighet för din snöblåsare.


Steg 5 - Ställ in chokeventilen

Anv√§nd en Phillips-skruvmejsel, justera f√∂rgasarens choke. Kritventilskruven √§r en Phillips skruv med en liten fj√§der p√• den. √Ėka effekten av din sn√∂bl√•sningsmotor genom att lossa skruven i chokeventilen. Detta g√∂r att chokeventilen √∂ppnas bredare och √∂kar m√§ngden br√§nsleintag. Sp√§nningen av chokeventilens skruv minskar kraften hos din sn√∂bl√•sningsmotor.


Steg 6 - Sätt tillbaka luftfiltret

Det sista steget när du justerar din snöblåsförgasare är att återmontera det luftfilter som du tog bort i steg 1. Innan du sätter på luftfiltret måste du rengöra det Använd en mjuk borste för att avlägsna smuts och damm på sina pläterade skärmar.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Lokalisera munstyckena i olika förgasare.