Hur En Glidande Glasdörr Lås Works


Hur En Glidande Glasdörr Lås Works

Skjutdörrarna fungerar annorlunda än vanliga dörrar och behöver därför speciella glidande dörrlås installerade på dem. Dessa glidande glasdörrar ser inte bara vackra ut; De är också mycket bra för att bevara rymden. Eftersom skjutdörrarna öppnar sig i sidled istället för att öppna ut i rummet som vanliga dörrar, fungerar de bra i slutna utrymmen som inte tillåter att dörrarna öppnas in i dem.


Skjutdörrarna fungerar annorlunda än vanliga dörrar och behöver därför speciella glidande dörrlås installerade på dem. Dessa glidande glasdörrar ser inte bara vackra ut; De är också mycket bra för att bevara rymden. Eftersom skjutdörrarna öppnar sig i sidled istället för att öppna ut i rummet som vanliga dörrar, fungerar de bra i slutna utrymmen som inte tillåter att dörrarna öppnas in i dem.

Spärrlås

Denna typ av lås används vanligtvis för glasskjutdörrar. På dessa lås finns en liten hävarm på dörren som arbetar med spännmekanismen. Denna mekanism råkar vara på dörrens inre axel. Den här låsen sträcker sig ut och är ansluten till den lilla baren inuti dörrens öppning när någon vrider spjället på glasdörren.

Fotbult

Fotbultar är fyrkantiga enheter som monteras i dörrens övre och nedre hörn med hjälp av en skruvmejsel. Denna bult är fylld med en annan fjäder typ bult från insidan vars bult är aktiverad av våren. När glasskyddsdörren är öppen, samlar fjädern inuti bulten sig själv och sålunda får fotbulten i dörren som gör att diabilden kan öppnas på grund av platsutrymme. Men när dörren är stängd blir den här våren släppt vilket resulterar i ett lås. För att låsa dörren med fotbultar är det vanligen en knapp som måste tryckas ner för att lossa våren, annars är dörren stängd men inte låst.

Cylinderlås

Någon som söker ett högkvalitativt eller kvalitetssäkerhetssystem kan välja att köpa cylinderlås. Dessa lås kan installeras i skjutdörrar. Dessa lås anses vara säkrare eftersom dörrarna med cylinderlås inte kan öppnas utan nyckel. Nyckeln används med cylindern som är fastsatt vid dörrens ände. Det finns några dörrar med cylinderlås säkrade i mitten. Dessa lås använder också en hävarm som låser fast på en stationär stång över dörrramen och låser den på plats.

Säkerhetsfält

Om säkerhet är huvudfokus för att få ett skjutdörrlås, kan man också välja säkerhetsfält. Denna typ av lås förseglar faktiskt dörren genom att ta en stapel som stannar ner längst ner på glidbanan och begränsar dörrens glidning. Normalt är dessa låsar gjorda av stark metall för att ge motståndskraft mot kraftiga ingrepp.

Glidglasdörrarna ser vackra ut och förbättrar ditt husets skönhet, men de är inte lämpliga för varje ställe. De är inte bra för offentliga områden där säkerheten är tveksam. De är bäst att användas i privata hem med bra säkerhet, skjutdörrar kan användas för att dekorera uteplatser, balkonger, sovrums garderober och listan är oändlig.Välj bland olika typer av glas som finns tillgängliga på marknaden, såsom tonade glasögon som finns i olika nyanser, blinda glasögon och låta din kreativitet gå fri.

Videoklipp Relaterade Artiklar: The Legend of Zelda: Twilight Princess.