Hur Ska Jag Bestämma Bredden För Träportens Grind?


Hur Ska Jag Bestämma Bredden För Träportens Grind?

Vid bestämning av mätningarna för träportar är det viktigaste mätvärdet bredden. I de flesta fall kan höjden variera och ändå vara lämplig för ändamålet. Bredden måste emellertid fylla önskat utrymme utan att vara för stort eller för litet, vilket förhindrar luckor eller överlappning. För att kunna göra noggranna mätningar, be någon att hålla ena änden av mätbandet och sträcka den över var porten ska gå och ta mätningen i andra änden.


Vid bestämning av mätningarna för träportar är det viktigaste mätvärdet bredden. I de flesta fall kan höjden variera och ändå vara lämplig för ändamålet. Bredden måste emellertid fylla önskat utrymme utan att vara för stort eller för litet, vilket förhindrar luckor eller överlappning. För att kunna göra noggranna mätningar, be någon att hålla ena änden av mätbandet och sträcka den över var porten ska gå och ta mätningen i andra änden. När du köper veden, var noga med att köpa lite extra, eftersom rakning lite är lättare än att lägga till mer trä om du tycker att porten är för liten.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Byggbeskrivning - Utvändigt - Grindar.