Hur En Handöverfräs Works


Hur En Handöverfräs Works

En dykrouter är en typ av router som placeras direkt på arbetsytan eller materialet som skärs, vanligtvis trä, metall eller plast. När motorn stängs av sänks skäraren långsamt ner i arbetet och skär in i den. För att använda en dykrouter måste du välja och sätta in bit och välj ett djup. Välja och sätta i en routerbit Se till att du väljer rätt bit innan du påbörjar ett projekt med en router, eftersom varje bit kan erbjuda många typer av skärningar beroende på vilket djup du ställer in.


En dykrouter är en typ av router som placeras direkt på arbetsytan eller materialet som skärs, vanligtvis trä, metall eller plast. När motorn stängs av sänks skäraren långsamt ner i arbetet och skär in i den. För att använda en dykrouter måste du välja och sätta in bit och välj ett djup.
Välja och sätta i en routerbit

Se till att du väljer rätt bit innan du påbörjar ett projekt med en router, eftersom varje bit kan erbjuda många typer av skärningar beroende på vilket djup du ställer in. För att ladda biten trycker du ned spindellåset med routern frånkopplad. Beroende på din speciella inställning kan en specialnyckel behövas. Det kan vara nödvändigt att sätta dykroutern på sin sida för att infoga rätt bit.
Välja en djup

Om du inte är säker på vilket djup du vill använda skrot ved för att skapa det djup du söker. Om routern är elektrisk, var försiktig så att du inte ansluter den ännu. Lossa spaken för stoppet efter lossning av låsbulten och använd sidoskalan för att ställa in det valda djupstoppet. För att använda en plungrouter måste du ha ett mönster att följa, så du kanske vill klämma fast ett rakt bräde på lämpligt avstånd för detta ändamål.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Handöverfräs.