Hur Ofta Ska Jag Städa Min Skorsten För Att Hjälpa Till Att Förhindra Skorstensbränder?


Hur Ofta Ska Jag Städa Min Skorsten För Att Hjälpa Till Att Förhindra Skorstensbränder?

För att förhindra en skorstensbrand, bör du vara säker på att du har en ren skorsten, fri från byggd kreosot. Rök kondenserar på skorstenen, när en brand är inbyggd i eldstaden, skapar den mest kreosotuppbyggnaden. I skorstenar där eldar är byggda i eldstäder 3 gånger eller mer per vecka borde du rengöra skorstenen minst 1 varje år.


För att förhindra en skorstensbrand, bör du vara säker på att du har en ren skorsten , fri från byggd kreosot. Rök kondenserar på skorstenen, när en brand är inbyggd i eldstaden, skapar den mest kreosotuppbyggnaden. I skorstenar där eldar är byggda i eldstäder 3 gånger eller mer per vecka borde du rengöra skorstenen minst 1 varje år. Om du bränner unseasoned wood, ska du rengöra det var 6: e månad. En creosot skorstensbrand kan enkelt spridas till träspärrar på vinden. För att vara säker måste du veta hur ofta man rengör kreosot från skorstenen.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Städa i köket. PT Professional ger tips!.