Hur Länge Ska Jag Hålla Pilknappslampan Nertill För?


Hur Länge Ska Jag Hålla Pilknappslampan Nertill För?

Vid avlastning av ett pilotljus måste gasdammarna först rensas. Gör så här genom att vrida pilknappen eller vredet till "Av" -läget och vänta några ögonblick för att gasen ska rensas. Vrid sedan vredet eller knappen till pilotpositionen och tänd pilotflammen medan du håller knappen eller vredet i läge.


Vid avlastning av ett pilotljus måste gasdammarna först rensas. Gör så här genom att vrida pilknappen eller vredet till "Av" -läget och vänta några ögonblick för att gasen ska rensas. Vrid sedan vredet eller knappen till pilotpositionen och tänd pilotflammen medan du håller knappen eller vredet i läge. Fortsätt att hålla den i läget "Pilot" i ca 30 till 45 sekunder innan du släpper och vrider på "På" -läget. Om piloten inte tänds, upprepa processen, men denna gång håller knappen eller vredet i "Pilot" -positionen i några sekunder längre, upp till en hel minut.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Isolation - Mind Field (Ep 1).