Hur Fungerar Ett Däcktrycksövervakningssystem?


Hur Fungerar Ett Däcktrycksövervakningssystem?

A Däcktrycksövervakningssystemet är en värdefull säkerhetsfunktion som ingår i de flesta bilstillverkare sedan 2000. Det kan upptäcka förändringar i däcktrycket, antingen direkt eller indirekt, varnar dig för potentiella problem på ett tillförlitligt sätt.. Här är vad du behöver veta om hur däcktrycksövervakningssystem fungerar.


A Däcktrycksövervakningssystemet är en värdefull säkerhetsfunktion som ingår i de flesta bilstillverkare sedan 2000. Det kan upptäcka förändringar i däcktrycket, antingen direkt eller indirekt, varnar dig för potentiella problem på ett tillförlitligt sätt.. Här är vad du behöver veta om hur däcktrycksövervakningssystem fungerar.

Däcktrycksövervakningssystem

Däcktrycksövervakningssystemet på din bil är ett nätverk som kombinerar sensorer i bilens hjul med programvara i bilens datorsystem. Ett direkttryckssensorsystem skickar kontinuerliga signaler från hjulen medan bilen är i rörelse till bildskärmarna för att upptäcka förändringar i däcktrycket. När bilen är stoppad med motorn, skickar direkttrycksgivare timme uppdateringar till däcktrycksövervakningssystemet. Ett indirekt trycksystem fungerar endast när bilen är igång genom att jämföra däckens diameter med medelhastigheter till diametern som tryckfall.

Direkttrycksövervakning

I ett direkt tryckövervakningssystem skickas batteridriven transpondrar i varje hjul till övervakningssoftware. Dessa sensorer är mycket noggranna och kan detektera tryckförändringar på 2 pund per kvadrattum. De kan monteras antingen på ett stålband i hjulets centrum eller fäst på ventilspindeln.

Nackdelar med direktmätningsövervakningssystem

När hjulen roteras måste datorns direkttryckssystem återställas. De är dyrare än ett indirekt tryckövervakningssystem och måste bytas ut när batterierna är tömda. Vid installation av nya däck på fälgar som är utrustade med direkttrycksgivare måste stor försiktighet åtgärdas för att lossna sensorerna från insidan av hjulet eller nära ventilspindeln. Om du byter ut ett hjul på din bil efter en olycka måste du installera en ny direkttryckssensor av samma typ som tidigare användes.

Indirekt tryckövervakning

Hjulhastighetssensorerna ABS (antilock brake) ger data för indirekt tryckövervakningssystem. Övervakningssystemet lär sig den genomsnittliga hastighet som hjulen åker på, och diametern på däcket vid dessa hastigheter. Därefter jämför däckdiametern vid lägre inflationstryck till medelvärdet och signalerar övervakningssystemet att en förlust av däcktrycket har inträffat. Dessa system är billigare än direkt tryckövervakning och har inga batterier att slita ut. Montering och demontering av däck från hjulen har ingen negativ effekt på ett indirekt tryckövervakningssystem.

Nackdelar med indirekt tryckövervakning

Medan dessa system har färre delar är de mindre korrekta. Ett däck kan förlora 10 psi tryck på en het dag innan dess diameter kommer att krympa med 1 mm, den minsta förändringen som kan detekteras av de indirekta övervakningssystemen.

Övriga aspekter av däcktrycksövervakningssystemen

Se till att du återställer inbyggd dator för något tryckövervakningssystem efter att ha roterat hjulen på ditt fordon. Ett datorsystemfel på grund av lösa ledningar eller andra orsaker kommer att ogiltiga läsningarna av tryckövervakningssystemet eller stänga av det helt. Kontrollera ditt däcktryck manuellt en gång i månaden med en högkvalitativ tryckmätare, även om din bil har ett däcktrycksövervakningssystem.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Däcktrycksövervakning hur fungerar?.