Värme Ett Hem Med Alternativa Bränslen


Värme Ett Hem Med Alternativa Bränslen

När fler och fler människor är bekymrade över miljön ser de på alternativa bränslen som ett sätt att värma sina hem. Källor som solenergi, vindkraftverk och bio-dieselbränslen hjälper människor att spara pengar och hjälpa till med miljön. Medan priset inte är poängen i många alternativa bränslen, lever en mer "grön" existens.


När fler och fler människor är bekymrade över miljön ser de på alternativa bränslen som ett sätt att värma sina hem. Källor som solenergi, vindkraftverk och bio-dieselbränslen hjälper människor att spara pengar och hjälpa till med miljön.
Medan priset inte är poängen i många alternativa bränslen, lever en mer "grön" existens. Som varje år går, finns det flera nya rapporter och upptäckter av vad våra nuvarande livsstilar gör mot miljön. Alternativa bränslen finns där, inte för kostnadsfördelarna, men för miljöfördelarna.

Typ av alternativa bränslen för uppvärmning

För många områden är den vanliga metoden att värma ett hem genom trä eller olja. I de norra delarna av landet kan upp till 2 miljarder liter värmeolja användas under en mild vinter. Med det sätt som hushållsuppvärmningen av oljepriset har höjt de senaste åren, måste fler familjer tänka på hur man fortsätter att värma sina hem. Det finns flera olika typer av alternativa bränslen tillgängliga för hemuppvärmning.

  • Trä- eller majspellets - Genom att bearbeta kvarvarande sågspån kan du bränna småpellets av trä i en speciell spis. Dessa blir alltmer populära eftersom värmeoljan fortsätter att stiga. Corn pelletskökor, fungera genom att bränna bearbetad majs.
  • Biodrivmedel - Denna typ av bränsle är gjord med naturliga förnybara ingredienser som vegetabiliska oljor och animaliska fetter. Efter en kort bearbetningstid, vanligen cirka tre månader, tillverkas en livskraftig olja som kan köras i en oljeeldad ugn och dieselmotorer.
  • Solenergi - De flesta tror att solenergi bara är för el, men du kan värma ditt hem genom att använda en elvärmare eller genom strålningsuppvärmning som fångar solens värme och strålar ut genom hemmet.

Fördelar med alternativa bränslen

Energi oberoende är den största anledningen till att fler människor fortsätter att undersöka alternativa bränslen som en källa för uppvärmning av sina hem. Med de flesta alternativa bränslen finns det den extra fördelen att även vara mer grön i vår livsstil. Uppvärmningsbränslen som biodiesel, ge inte bort några skadliga utsläpp som förskjuts i atmosfären. Dessa bränslen är rena bränner. Bränslen som majspellets lämnar emellertid en rest bakom som måste rengöras på en fortlöpande basis.

Effektivitet av alternativa bränslen

Hemvärmeolja och brinnande strängt trä registreras både för att vara cirka 75% effektiva för att värma dina bostäder. De flesta alternativa bränslen har en rating på 85%. Träpelletsugnar kan vara så höga som 90% värmeeffektivitet eftersom de använder det mesta av bränslet i förbränningsprocessen och har en hög värmepunkt.

Kostnadsöverväganden

Medan alternativa bränslen blir mer populära, finns det några överväganden att tänka på först.Den största är i kostnad. Vissa alternativa bränslen behöver specialutrustning för att kunna användas. Träpellets, gelbrännare och solvärme, alla behöver en initial investering. Naturligtvis betalar besparingarna för den initiala investeringen över tiden, men många människor kan inte göra den stora betalningen framåt.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Trafikmagazinet tittar på alternativa bränslen.