Hälsa Risker Som Är Förknippade Med Exponering För En Förbränningsanläggning


Hälsa Risker Som Är Förknippade Med Exponering För En Förbränningsanläggning

Bor eller arbetar nära en förbränningsanläggning har länge varit tänkt att orsaka hälsoproblem. Men i många år visste ingen verkligen vad man skulle tänka på förbränningsanläggningar och huruvida de var väldigt skadliga eller ej. Här är grunderna för förbränningsanläggningar och vad de kan göra för din fysiska hälsa.


Bor eller arbetar nära en förbränningsanläggning har länge varit tänkt att orsaka hälsoproblem. Men i många år visste ingen verkligen vad man skulle tänka på förbränningsanläggningar och huruvida de var väldigt skadliga eller ej. Här är grunderna för förbränningsanläggningar och vad de kan göra för din fysiska hälsa.

Förbränningsrisker

Enligt många senaste studier kan det förekomma många olika hälsoproblem, som regelbundet utsätts för en förbränningsugn. Förbränningsanläggningar kan släcka många olika toxiner och föroreningar i luften. Några av de möjliga hälsoproblem som du kan komma till följd av andningsluft från en förbränningsanläggning inkluderar cancer, andningsbesvär och fosterskador.

EPA har standarder som måste följas med förbränningsanläggningar. Men enligt de senaste studierna är även standarderna inte tillräckligt för att helt förhindra hälsoriskerna i samband med förbränningsanläggningar. Förbränningsanläggningar har visat sig avge sådana saker som kvicksilver, bly, dioxiner och furaner. Något av dessa saker kan potentiellt skada din hälsa som en följd av upprepad exponering. Om du bor eller arbetar nära förbränningsanläggningen kanske du vill överväga att ändra din nuvarande situation. Människor som ofta utsätts för förbränningsanläggningar har en mycket större risk totalt.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Friendly Guide to Climate Change - and what you can do to help #everytoncounts.