Att Bli Av Alger I Trädgårdsdammar


Att Bli Av Alger I Trädgårdsdammar

Vad du behöver När en kontaktpunkt för en trädgård är önskad, kan träddammar vara ett av flera alternativ. Det är en idealisk lösning för djurälskare som kan njuta av den nästan hypnotiska kvaliteten på att titta på fiskar simma runt. När du har en damm i trädgården måste du vara ansvarig för att rengöra algerna från dammen för att säkerställa att det aldrig svältas av syre.


Vad du behöver

När en kontaktpunkt för en trädgård är önskad, kan träddammar vara ett av flera alternativ. Det är en idealisk lösning för djurälskare som kan njuta av den nästan hypnotiska kvaliteten på att titta på fiskar simma runt. När du har en damm i trädgården måste du vara ansvarig för att rengöra algerna från dammen för att säkerställa att det aldrig svältas av syre. Detta kräver att du följer de steg som är nödvändiga för att slutföra uppgiften.

Steg 1 - Inspektion

Det första steget är att undersöka trädgårdsdammarna som behöver rengöring, vilket gör att du kan bestämma omfattningen av rengöring som krävs. Detta hjälper dig att bestämma vilken metod som är den bästa som ska användas på dammen. Där dammen lider av en stor mängd alger, kommer det att bli nödvändigt att använda en mer omfattande rengöringsmedel. Dock kan mindre mängder hanteras av själva fisken.

Steg 2 - Lossa Alger

Du kommer att upptäcka att icke-jodiserat salt gör att du kan lossa algerna utan att behöva skrubbas. Häll ett pund icke-jodiserat salt i vattnet i trädgårdsdammarna och låt det vara på plats i flera timmar. Du kommer att upptäcka att algerna kommer att flyta till ytan, vilket gör att du kan lyfta ut det med en dammskimmer. Det kan hända att processen måste slutföras flera gånger.

Steg 3 - Döda Alger

Om det finns en stor mängd alger i trädgårdsdammar, är det enklaste sättet att ta bort det att lossa det så att det flyter till ytan. Det finns elektroniska produkter på marknaden som avger vibrationer, som bryter ner algerna för att döda det. Alternativt finns kemiska alger rengöringsmedel på marknaden. Innan du använder denna metod, kontrollera om de är lämpliga för applicering i vattnet när fisken är kvar i den. Använd städaren enligt anvisningarna; vissa kommer att visa att de fungerar korrekt med en färgförändring. När algerna dör, kommer det att flyta till ytan så att det kan skummas bort.

Steg 4 - Renew Water

Det bästa sättet att hålla trädgårds dammar fritt från alger är att regelbundet förnya vattnet. Detta kommer att bidra till att algerna inte har något att mata ut, vilket förhindrar att det växer och sprider sig ytterligare. Töm poolen och applicera en rengöringslösning som passar poolbassängen, skrubba ytan med en kvast för att avlägsna befintliga alger såväl som vilken matkälla som helst. Sopa ut så mycket skräp som möjligt före sköljning med färskt vatten. Du kommer då att kunna fylla i poolen med vatten innan du byter fisken. Denna process måste genomföras regelbundet, oftare om dammen lider av ett signifikant algerproblem.

Videoklipp Relaterade Artiklar: ALG DÖDARE för 1 krona Hur du slipper gröna alger i din trädgårdsdamm eller pool.