Trädgårdsarbete

Trädgårdsarbete - en gröda som är engagerad i odling av fleråriga bär- och fruktgrödor, liksom odling av prydnadsväxter (trädgårds).