Garage Hurricane Brace: En Nödvändig Investering?


Garage Hurricane Brace: En Nödvändig Investering?

En garagedörr orkanfäste är en värdefull investering för invånare som bor i orkanförekomster. Nedan finns tre anledningar till att investera i orkanstöd till ditt garage kan vara en nödvändig investering. Skydd mot orkanskada Skyddar garageporten skyddar ditt garage, såväl som ditt hem, från orkanens vind- och regnskada.


En garagedörr orkanfäste är en värdefull investering för invånare som bor i orkanförekomster. Nedan finns tre anledningar till att investera i orkanstöd till ditt garage kan vara en nödvändig investering.

Skydd mot orkanskada

Skyddar garageporten skyddar ditt garage, såväl som ditt hem, från orkanens vind- och regnskada. En garageport är självklart ganska spänd och kommer inte att upprätthålla mot orkanstyrka. En garagedörr orkanfäste förstärker dörren mot vind och regn. Den tillförda styrkan som tillhandahålls av en orkanfäste skyddar dörren, och ger viss vattenbeständighet som kan stödja dörren vid regn och översvämningsförhållanden.

Skydd från Wind

Floridas Alliance for Safe Homes uppskattar att så mycket som 80 procent av orkanskador börjar med att vinden går in genom garagedörren. Enligt Federal Emergency Management Agency (FEMA) var förlusten av en garageport en viktig faktor i hemmen förstörda i orkanen Andrew. Hållaren ger den första skyddsformen för dig hemma mot orkanens vindar. Invånare i en orkan utsatt område skulle göra det bra att investera i en orkan brace som det inte bara kommer att motstå vinden, men också kommer att förhindra väsentlig skada överallt i ditt hem.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Installation | Vertical Bracing System | Garage Door Hurricane Protection.