Rökrör: Vad Är Det Och Vad Används Det För?


Rökrör: Vad Är Det Och Vad Används Det För?

A rökrör är en integrerad del av hushållsuppvärmningsinstallationer. Det är vanligtvis beläget vid eldstaden, ugnen eller vattenvärmare installationer. Avgas och andra förbränningsbiprodukter expanderas ut i atmosfären genom rökgasen. På så sätt förhindras föroreningar av inomhusluft. Röret möjliggör en hälsosam ventilation, även om hushållsuppvärmningen sker.


A rökrör är en integrerad del av hushållsuppvärmningsinstallationer. Det är vanligtvis beläget vid eldstaden, ugnen eller vattenvärmare installationer. Avgas och andra förbränningsbiprodukter expanderas ut i atmosfären genom rökgasen. På så sätt förhindras föroreningar av inomhusluft. Röret möjliggör en hälsosam ventilation, även om hushållsuppvärmningen sker. Det fungerar också som skydd mot oavsiktliga bränder. Fluor är gjorda av metall eftersom det är brandbeständigt. Vanligtvis är röret omgivet av något material för att hjälpa isolering. Fluor kan kategoriseras i 3 typer - spis, eldstad eller varmvattenberedare. Nedan följer en kort beskrivning av var och en av funktionerna.

Eldstoffrörsrör

Röret ligger inom skorstenen. De flesta flugor är raka, eftersom det här gör det bästa utkastet. Värmebeständiga material som tegel, kakel och keramik används för att isolera rökgasrör. Detta beror på att överförda rökgaser kan vara mycket heta. Isoleringen gör också eldstaden mer energieffektiv. Skorstenen bidrar till brandens brandbeständiga egenskaper. Rök, avgaser och andra förbränningsbiprodukter överförs från eldstaden till utsidan genom rökgasrören.

Det fungerar som en ventil, så att förbränningsbiprodukterna inte kommer tillbaka till rummet under förbränningen. Detta säkerställer att hushållsboende inte utsätts för inandning av dessa biprodukter. Kolmonoxidförgiftning kan lätt inträffa om avgaser reverseras tillbaka i huset. Vid överföring av avgaser från förbränning utanför, tillåter rökgasen att värmen från eldstaden bibehålls inomhus och gynnar hushållsboende.

Ugnsrörsrör

Det är tillverkat av metall och täckt av ett isolerande material. Det är vanligtvis stigit uppåt mot skorstenen. Detta gör att avgaserna lätt kan röra sig i skorstenen och utsidan. Giftiga gaser som produceras vid förbränning utvisas från huset genom avgasventilen. Detta förhindrar att föroreningar från ugnen sker inomhus. Avgasröret är också en viktig skyddsåtgärd mot oavsiktliga bränder. När utloppsgaser inte är korrekt utdrivna från byggnaden kan de interagera med andra brännbara ämnen för att orsaka brand.

Vattenvärmare Rörrör

En varmvattenrörsrör är ett rakt metallrör monterat ovanför varmvattenberedaren, som sträcker sig uppåt. Det ligger vanligen centralt i värmaren. Förbränningsgaser överförs från värmaren och utvisas till den yttre atmosfären. Den säkra frisättningen av giftiga gaser är en viktig funktion hos vattenvärmaren. Det förhindrar förorening av luft inomhus. Röret hjälper till att upprätthålla en ren och säker inomhus atmosfär under vattenuppvärmningsoperationer.Kolmonoxidförgiftning förhindras med en korrekt monterad rökgas.

Rökan spelar också en roll i vattenuppvärmning. Det fungerar som en värmeväxlare som hjälper till att värma vatten som finns i lagertanken. Rökröret får aldrig luta nedåt. Detta skulle utföra giftiga gaser tillbaka in i huset och äventyra hushållets invånare.

Videoklipp Relaterade Artiklar: 6 Things You Didn.