Gips Stilts: Rätt Verktyg Användning


Gips Stilts: Rätt Verktyg Användning

Gipsplattformar är användbara verktyg som hjälper till att fixera gipsplattor på en höjd. Dessa verktyg är som vanliga stylter som hjälper en person att stå fast vid en viss nivå ovanför marken. Även om dessa verktyg är väldigt hjälpsamma, måste du vara försiktig och försiktig när du använder dem. Inspektera bultarna Innan du använder gipsplattformar, se till att alla bultar är ordentligt fastsatta för att undvika risk för att du faller ner och orsakar allvarliga skador på knäna.


Gipsplattformar är användbara verktyg som hjälper till att fixera gipsplattor på en höjd. Dessa verktyg är som vanliga stylter som hjälper en person att stå fast vid en viss nivå ovanför marken. Även om dessa verktyg är väldigt hjälpsamma, måste du vara försiktig och försiktig när du använder dem.

Inspektera bultarna
Innan du använder gipsplattformar, se till att alla bultar är ordentligt fastsatta för att undvika risk för att du faller ner och orsakar allvarliga skador på knäna.

Slitbanan på rätt yta
Dessa stavar är byggda för användning på hårda och jämnytor. Du kan inte använda dem på ytor som är ojämna eller inte har rätt stöd under. Också, om takhöjden är låg, måste du se upp för ljus, fläktar och rörledningar. Undvik att böja för att plocka upp saker på marken medan du bär stavar och också undvika att klättra trappor med dem på.
Skruva dem rätt

Du måste vara mycket försiktig när du använder dessa enheter. Se till att fötterna är ordentligt fastsatta på fotplattorna försedda med justerbara band. Stryk först dina ben och sedan dina fötter. Följ samma ordning medan du också klämmer fast på stylterna. Fortsätt på en jämn och jämn yta medan du sitter fast och sätter fast på stilterna.
Gå med dem

Se till att du tar små, avsiktliga steg för att upprätthålla den rätta balansen. Att ta stora steg leder till skador på stallarna och behöver därför undvikas. Underhålla en upprätt hållning medan du går. Om du inte kan göra det, måste du justera stilterna.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Spackla ojämn vägg - steg för steg.