Gips Sander: Rätt Verktyg Användning


Gips Sander: Rätt Verktyg Användning

A gipsskärmsläckare är ett integrerat verktyg för gipsplattformen som används för att sanda och släta plasteringsföreningen. Detta är en av de tuffaste faserna av hängande torrväggar och kan visa sig vara rörigt och farligt om det inte utförs på rätt sätt. Du måste hålla följande tips i åtanke för att få verktyget att fungera effektivt för dig.


A gipsskärmsläckare är ett integrerat verktyg för gipsplattformen som används för att sanda och släta plasteringsföreningen. Detta är en av de tuffaste faserna av hängande torrväggar och kan visa sig vara rörigt och farligt om det inte utförs på rätt sätt. Du måste hålla följande tips i åtanke för att få verktyget att fungera effektivt för dig.


Punkt 1: Många människor, som gör slipning med gipsskivor, gör det efter att ha applicerat varje lager av lera. Detta måste undvikas. Slipningsprocessen måste utföras en gång, vilket är i slutet av appliceringen av det tredje lagret av lera. Slipning efter varje kappa kan bara lägga till röra och göra processen utmanande och frustrerande.


Punkt 2: Eftersom mycket fint damm stiger i luften under gipsskärning måste du se till att du har skyddsglasögon för att förhindra att dammet kommer in i ögat och orsakar irritation. Det rekommenderas också att du använder en mask med en ventilator under arbetet för att förhindra att dammet inandas. Inandning av detta damm kan leda till permanent skada på lungorna.


Punkt 3: För att gipsskivan ska fungera effektivt och effektivt, får inte vattnet svampas. Att göra detta är okej om du slipar en liten plåster. Om du slipper ett stort område, använd en torrslipmaskin.


Punkt 4: Öppna inte dörrarna eller fönstren för ventilation (även om du kan bli frestad att göra det på grund av damm). Öppnar dem kommer att få in luftcirkulationen men på bekostnad av att höja det fina dammet och orsaka mer skada än bra.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Tapetsera - steg för steg.