Körning Under Jordbävning: Bilsäkerhet


Körning Under Jordbävning: Bilsäkerhet

En jordbävning kan ofta påverka ett område utan någon förvarning även om seismografaktiviteten inte har förutsagt det. Ibland behöver du inte ens vara på en erkänd fellinje för att fångas ut. Körning under en jordbävning är ofta likadan med att köra med fyra platta däck på ditt fordon. Vad ska du göra för att bevara din egen säkerhet, och för dina passagerare, om du kör när en jordbävning träffar?


En jordbävning kan ofta påverka ett område utan någon förvarning även om seismografaktiviteten inte har förutsagt det. Ibland behöver du inte ens vara på en erkänd fellinje för att fångas ut.

Körning under en jordbävning är ofta likadan med att köra med fyra platta däck på ditt fordon. Vad ska du göra för att bevara din egen säkerhet, och för dina passagerare, om du kör när en jordbävning träffar?

Tips 1

Minska hastigheten gradvis. Plötslig bromsning kan få andra chaufförer överraskande och orsaka oönskade olyckor.

Tips 2

Parkera bara när det är säkert, gör det och försök att dra över i ett rensat område. Om du kör på motorvägen när en jordbävning slår, fortsätt bara om det är säkert att göra det och försök att lämna motorvägen vid den första tillgängliga möjligheten.

Tips 3

Försök och undvik parkering nära träd, byggnader, kraftledningar, tunnelbanor och broar. Om du måste parkera ditt fordon i en potentiellt farlig miljö, se till att du lämnar området själv och hitta någonstans mer lämplig att vänta tills jordbävningen har gått.

Tips 4

Om du har lyckats parkera på ett säkert ställe, stanna kvar i bilen tills jordbävningen har gått. Lämna endast ditt fordon om du bor i ett omedelbart hot mot välbefinnandet hos dig eller dina passagerare. Lämna säkerhetsbälten om du är kvar i bilen.

Tips 5

Låt radioen inne i ditt fordon springa. De flesta stationer, särskilt lokala nätverk, kommer att sända regelbundna uppdateringar. Tänk inte körning tills de lokala myndigheterna har förklarat att det är säkert att göra det.

Tips 6

Kontrollera själv och dina passagerare för skador när jordbävningen är över. Använd aldrig telefonlinjer om du inte behöver brådskande assistans eller en part i din parti är allvarligt skadad.

Tips 7

När det är säkert att köra igen, fortsätt med stor försiktighet. Undvik broar och ramper som kan ha drabbats av skador på jordbävningar och håll ögonen öppna för sprickor och pauser i vägen eller omgivande strukturer.

Tips 8

Kör aldrig över fallna kraftledningar. Om du ser neddragna kraftledningar, kontakta de lokala myndigheterna, polisavdelningen eller radiostationen för att se till att andra förare och invånare är medvetna om dem.

Tips 9

Kom ihåg att hotet om efterskalningar är kvar i kölvattnet av en jordbävning.

Tips 10

Om du kör regelbundet genom områden som upplever jordbävningar, överväg att packa ett nödsats i bilen. Detta kan bestå av flera saker, inklusive:

  • En första hjälpenpaket
  • Sovsäckar eller en varm filt
  • En ficklampa och reservbatterier
  • En handhållen radio och reservbatterier
  • En flaska vatten
  • En brandsläckare
  • En matchbok
  • Kartor över lokala områden
  • Eventuella receptbelagda läkemedel som du eller dina passagerare kan ta
  • Kakor, chokladstänger eller glukostabletter

Kom alltid ihåg att Ditt fordon har ett betydligt lägre värde än ditt liv eller dina passagerares liv.Insistera aldrig på att stanna hos ditt fordon när det är helt osäkert att göra det. Var alltid uppmuntrande och hjälpsamma för andra förare som kan vara nödlösa, skadade eller upprörd i efterdyningarna av seismisk aktivitet.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Kraftigt jordskalv vid gränsen mellan Irak och Iran - Nyheterna (TV4).