Dörr Säkerhetssystem: Installation Made Easy


Dörr Säkerhetssystem: Installation Made Easy

Installera dörrskyddssystem för att skydda ditt hem från inbrott är ganska enkelt om du utför det med hjälp av ett säkerhetssystem. De flesta dörrskyddssystem består av huvudkontrollkort för att skicka och ta emot signaler, sensorer som skickar signaler till styrkortet, ett larmsystem som består av en ljudkälla som en hög ljudsignal för att indikera intrång och en kontrollpanel för att styra säkerhetssystemet.


Installera dörrskyddssystem för att skydda ditt hem från inbrott är ganska enkelt om du utför det med hjälp av ett säkerhetssystem. De flesta dörrskyddssystem består av huvudkontrollkort för att skicka och ta emot signaler, sensorer som skickar signaler till styrkortet, ett larmsystem som består av en ljudkälla som en hög ljudsignal för att indikera intrång och en kontrollpanel för att styra säkerhetssystemet.

Följande punkter ger allmänna anvisningar för att göra installationen av din dörrsäkerhetssystem lätt.

Kortfattad guide för att installera dörrens säkerhetssystem

  • Installera styrkortet eller moderkortet som upptäcker signalerna från sensorerna och skickar dem till säkerhetsbolaget. Eftersom styrkortet kräver strömförbrukning bör det helst installeras i närheten av ditt hem säkringslåda. Kontrollpanelen behöver också ha tillgång till en telefonlinje.
  • Välj de dörrar som du vill placera sensorerna på. Sensorer är instrument som skickar signaler till styrkortet efter att ha upptäckt en händelse som att öppna eller stänga dörrar eller fönster. För större säkerhet bör du överväga att placera dörrkännare på alla dörrar som tillåter inresa till ditt hem. Till exempel garageporten, uteplatsdörren, bakgårdsdörren eller också anslutningsdörren mellan ditt garage och ditt hem.
  • Bestäm vart du vill ha ljudkällan eller sätet för säkerhetssystemet. Ljudet sätter larm i händelse av intrång eller inbrott genom dörren. Om du vill montera solaren utomhus, bör du skydda solaren från vädret genom att installera det i en skyddande metalllåda. Om du vill att solaren ska ligga inomhus behöver du inte installera den i en skyddande metalllåda. Montera sondringen på väggen på ett ställe där det kan höras enkelt. Det är inte rekommenderat att placera en inomhusljud i en garderob eller ett annat begränsat utrymme. Vissa dörrskyddssatser innehåller även glasbrytningsalarm eller sekundära larm som upptäcker intrång som uppstår på grund av bristning av glasögon i en entrédörr eller ett fönster.
  • Installera fjärrkontrollpanelen på ett bekvämt läge bredvid din huvuddörr. Kontrollpanelen används för att styra säkerhetssystemet och för att aktivera eller inaktivera säkerhetslarmsystemet när du går in eller lämnar ditt hem.

Trådlösa dörrskyddssystem

I kabeldörrssäkerhetssystem måste de olika komponenterna anslutas till huvudkortet med hjälp av ledningar. Med en jämn assimilering av trådlös teknik i alla samhällsskikt är det ett bra beslut att gå till ett trådlöst dörrskyddssystem i stället för kabeldörrsäkerhetssystem. Det är lättare att installera och sparar besväret med att köra ledningar och kablar som krävs för att ansluta de olika säkerhetssystemkomponenterna.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Installing Laminate/Cork Flooring without Transitions: How to Pass a Door Jamb- MrYoucandoityourself.