Håller Aluminiumrännor Eller Stålrännor Längre?


Håller Aluminiumrännor Eller Stålrännor Längre?

Aluminiumregnrännor har en högre känslighet för skador än stål. Detta beror delvis på deras lätta natur och lägre motståndskraft. De blir lätt skadade under hårda väder. Felaktigt placerade stegar eller annan dålig hantering under underhåll resulterar lätt i bucklor eller missbildning. Stålrännorna är dock tunga och robusta.


Aluminiumregnrännor har en högre känslighet för skador än stål. Detta beror delvis på deras lätta natur och lägre motståndskraft. De blir lätt skadade under hårda väder. Felaktigt placerade stegar eller annan dålig hantering under underhåll resulterar lätt i bucklor eller missbildning.

Stålrännorna är dock tunga och robusta. Detta bidrar till hög draghållfasthet och högre hållbarhet. Stålrännor är ett bra val om du bor i ett område som är utsatt för orkaner eller tornader. Väl underhållna aluminiumrännor kommer att ligga mellan 15 och 30 år. Stålrännor kan vara upp till 50 år, speciellt om du använder ett utmärkt beläggningssystem.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Montering av tegelbalk med TB-ränna.