Faror Av Trädgårdsarbete Med Hydroponics


Faror Av Trädgårdsarbete Med Hydroponics

ÄVen om hydroponics presenterar en trädgårdsmästare med möjlighet till mycket bättre växttillväxt, finns det risker förknippade med det. Här tittar vi på några av de risker som är förknippade med denna typ av trädgårdsarbete. El och vatten El och vatten är farliga om de kombineras, och hydroponics trädgårdsarbete använder ofta både i närheten.


Även om hydroponics presenterar en trädgårdsmästare med möjlighet till mycket bättre växttillväxt, finns det risker förknippade med det. Här tittar vi på några av de risker som är förknippade med denna typ av trädgårdsarbete.

El och vatten

El och vatten är farliga om de kombineras, och hydroponics trädgårdsarbete använder ofta både i närheten. Det är viktigt att du alltid är medveten om var din kraft leder i förhållande till vattnet. Detta är särskilt viktigt om du har ett system som rör lamporna för att simulera en naturlig dag. Det är lika viktigt att du är mycket försiktig när du utför något elektriskt underhåll, eftersom styrkan hos en elektrisk stöt intensifieras av våt hud.

Vattenläckor

Du bör kontrollera att vattenläckor i systemet är minst en gång i veckan. Det är möjligt för en läcka att skapa stora problem för din egendom om det inte upptäcks och fixas tidigt.

Användning av icke-livsmedelsklassificerade plaster

Att skapa en hydroponisk trädgård kan vara relativt dyr. Betydelsen av att använda matkvalitet plast är ofta underskattad. Användning av icke-livsmedelsklassificerad plast som en ekonomisk åtgärd kan förorena dina livsmedelsgrödor eftersom farliga kemikalier kan läcka ut ur plasten.

Salmonella

Även om vatten kan cirkulera i vissa hydroponicsystem är huvuddelen av det statiska. Salmonella växer mycket snabbt i stillvatten och är inte alltid lätt att upptäcka. Problemet blir intensifierat när du använder kemikalier för att bli av med mikroorganismer i ditt stillastående trädgårdsvatten.

Patogener

Luftens höga fuktinnehåll kring hydroponiskt odlade växter uppmuntrar mögel och andra växtpatogener att växa och sprida sig snabbt. Detta kan i stor utsträckning undvikas genom att uppmärksamma ventilationen, speciellt när växterna blommar eller fruktar och är mer sårbara.

skadedjur

Precis som patogener uppmuntras av den fuktiga atmosfären, så är växtskadegörare som spindelmider. Spindelmiderna är minuscule, föda upp prolifically och dränera saften från löv. Svampnötter kan göra enorma skador på rotsystem. Thrips dränerar också sap från löv och skrapar ytan av dem. Du måste vara medveten om insekter skadedjur och använda specifika insekticider mot dem snarare än ett brett band insekticid.

Strömavbrott

Eftersom näringsämnena i en hydroponisk trädgård drivs av el, kan ett strömavbrott vara mycket skadligt för trädgården. Om ett avbrott inträffar, och stannar under en längre tid, kan växterna till och med dö ut om ett tilläggssystem inte är ordnat i tid. Det blir viktigt att ha sådana alternativa leveranser färdiga, vilket ökar kostnaderna för att bygga en sådan trädgård.

Ha rätt kunskap

Den hydroponiska tekniken är spännande, men det finns flera faror vid uppbyggandet av en hydroponisk trädgård utan rätt kunskap.Eftersom el är inblandad kan problemen bli förhöjda. Om du planerar att ha en hydroponiskt driven trädgård, måste du göra en hel del forskning först.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Learn Growing Lettuce Indoor HYDROPONIC SYSTEM Cheap Setup.