Skärning Gipsmur För Att Reparera Ett Stort Hål I Väggen


Skärning Gipsmur För Att Reparera Ett Stort Hål I Väggen

Vad du behöver Oavsett orsaken till ett hål i väggen kan det vara bra att veta hur man reparerar det ordentligt. Genom att följa några enkla steg och veta hur man klipper effektivt på gips kan ett reparationsprojekt göras mycket enklare, eftersom gipsmur är ett av de bästa alternativen för snabba och professionella väggreparationer.


Vad du behöver

Oavsett orsaken till ett hål i väggen kan det vara bra att veta hur man reparerar det ordentligt. Genom att följa några enkla steg och veta hur man klipper effektivt på gips kan ett reparationsprojekt göras mycket enklare, eftersom gipsmur är ett av de bästa alternativen för snabba och professionella väggreparationer. Steg 1 - Måtthål

Det första steget är att bestämma hur mycket gips du behöver för reparationen genom att mäta hålet i väggen. Notera dimensionerna och bära det här är tänket när du köper de material som du behöver för projektet. Genom att mäta området som ska repareras kommer du också att kunna bestämma mängden annat material som du behöver för att slutföra projektet.

Steg 2 - Samla material

Du måste se till att du samlar alla rätt verktyg och material som behövs för att hjälpa dig att göra reparationen effektivt. Notera mätningarna med dig när du köper material så att du får det korrekta beloppet. Se till att du får en större mängd gips än vad som är nödvändigt för att reparationen ska ta hänsyn till eventuella misstag. Trådnätet måste klippas så att det är större än hålet i väggen som ska repareras. Skaffa en såg som kan användas för att klippa gips, en nyckelhålsåg bör vara tillräcklig.

Steg 3 - Klipp gipsskivor

Nästa steg kommer att vara att skära gipset i önskad storlek för att åstadkomma reparation av hålet i väggen. Att skära gipset för ett jämnt format hål som består av raka kanter är lätt att göra genom att överföra mätningarna till gipsväggen innan du skär den med en såg. Ovanliga formade hål kan vara mer problematiska, eftersom det kanske inte är så lätt att skära en form som är tillräckligt exakt för att passa hålet ordentligt. Om så är fallet, placera gipset över hålet i väggen så att det är jämnt placerat. Säkra den på plats genom att sätta fast maskeringstejpen i kanterna och använd en såg för att skära både den skadade delen av befintlig vägg och det nya arket på gipset samtidigt. Detta kommer att se till att gipsplåstret blir en exakt passform. Torka av gipsskärets kanter genom att borsta bort några lösa partiklar.

Steg 4 - Test

Bestäm om gipsplåstret är av rätt storlek genom att torka det i urtaget i väggen. Se till att det finns så lite utrymme mellan kanterna som möjligt. Om det inte passar bekvämt, dra tillbaka det och anpassa storleken med sandpapper eller sågen beroende på omfattningen av det arbete som krävs. Detta är nödvändigt för att säkerställa att reparationen kommer att ta när trådnätet är monterat och den gemensamma föreningen appliceras.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Laga gipsvägg.