Kylvätska Ljuset Tänds Men Tanken Är Full: Möjliga Orsaker


Kylvätska Ljuset Tänds Men Tanken Är Full: Möjliga Orsaker

Du kan ta utmärkt hand om din bil, hålla kylaren ren och kylvattentanken fylld. Plötsligt tänds kylvätskelyset, men tanken är full, vilka är möjliga orsaker? Vissa människor kommer att rida med ljuset och ignorera det, hålla konstant vaksamhet på överflödstankens nivå, men det är aldrig en bra idé. Översikt Din kylvätska tänds när sensorn känner av en felaktig ändring i temperaturen i ditt system.


Du kan ta utmärkt hand om din bil, hålla kylaren ren och kylvattentanken fylld. Plötsligt tänds kylvätskelyset, men tanken är full, vilka är möjliga orsaker? Vissa människor kommer att rida med ljuset och ignorera det, hålla konstant vaksamhet på överflödstankens nivå, men det är aldrig en bra idé.

Översikt

Din kylvätska tänds när sensorn känner av en felaktig ändring i temperaturen i ditt system. Vanligtvis känner sensorn, som övervakar kylvätsketemperaturen, hur man justerar till olika temperaturer beroende på din bils status. springa, värma upp eller kallt. Givaren är mycket viktig eftersom bilens system är beroende av att den körs vid bestämda temperaturer. Kylvätskesensorn kallas även för huvudsensorn.

Sensorproblem

Din sensor kan misslyckas eller det kan helt enkelt ge en dålig avläsning. En dålig kylvätskesensor kan orsaka en minskning av bränsleeffektiviteten eller det kan också leda till att fordonet misslyckas med din inspektion av utsläpp.
Det är troligt att problemet kan vara en lös, korroderad eller felaktig anslutning och inte ett problem med själva sensorn. Kontrollera alla dina anslutningar för att se om det här kan vara källan till ditt problem.
Visuella diagnoser kan ibland upptäcka ett problem med sensorn. Du kommer att kunna se om den är knäckt eller dåligt korroderad. I detta fall är borttagning och byte nödvändig. Ofta, men du måste ta spännings- och motståndsavläsningar från sensorn för att se om den fungerar ordentligt.
Om din bil är äldre har sensorn försämrats med tiden och kan misslyckas men inte helt misslyckats. Det är inte en dålig idé att hålla koll på din sensors avläsningar. Byte av en sensor som börjar visa extrema tecken på ålder och slitage kan förhindra framtida problem.

Din termostat

Det kan hända att du har några sensorproblem som beror på termostaten snarare än sensorn. Din termostat kan vara fast öppen och orsaka felaktiga mätvärden. Om du nyligen bytte ut termostaten, kontrollera att den har ersatts med rätt storlek.

Sprängt block eller packning

Ditt kylvätskelys kan vara tecken på ett större motorproblem. När du får en spricka i blocket eller inloppspakningen läcker du kylvätska och olja, vanligtvis långsamt först. Du kanske inte märker skillnaden först och tänker på att din tank är full.

En reparation till ett sprickat motorblock eller huvudpackning är en dyr reparation. När du kör, notera om du luktar kylvätska. Det kan vara en indikation på en läcka som du inte har sett än. Se även under din bil för eventuella telltale droppar.

Coolant Level Module

Ditt problem är också en felaktig kylvätskenivåmodul. Kontrollera ledningarna för att vara säker på att inget är lös eller korroderat.

Det här är några av de möjliga orsakerna till att ett kylvätskelampa tänds när tanken är full. Du vill ta ditt fordon till en kvalificerad reparationsplats för att diagnostisera och reparera ditt problem om du inte enkelt kan diagnostisera det själv.

Videoklipp Relaterade Artiklar: 203rd knowledge seekers workshop dec 21, 2018.