Betong Sealer Ingredienser Som Är Säkra För Barn Och Husdjur


Betong Sealer Ingredienser Som Är Säkra För Barn Och Husdjur

Med hjälp av en bra betongförseglare hjälper det att hålla fukt från att sippra in i betongen och bilda sprickor. Betongtätare kan användas för uppfart, väggar, källare och till och med betongplattor. Den bildar en vattentät barriär när den tränger in i det porösa materialet. Vissa konkreta förseglingsmedel har varit kända för att vara ganska giftiga för husdjur och barn, inte från att äta det, men från ångorna och genom absorption i huden.


Med hjälp av en bra betongförseglare hjälper det att hålla fukt från att sippra in i betongen och bilda sprickor. Betongtätare kan användas för uppfart, väggar, källare och till och med betongplattor. Den bildar en vattentät barriär när den tränger in i det porösa materialet. Vissa konkreta förseglingsmedel har varit kända för att vara ganska giftiga för husdjur och barn, inte från att äta det, men från ångorna och genom absorption i huden. Här är några ingredienser som du bör leta efter för att visa en betongförseglare är säker.

Non VOC Chemicals

De flyktiga organiska föreningarna, eller VOC, som ingår i många tätningsmedel är de kemikalier som diffunderas i luften. De absorberas också genom huden. När ett djur sover på en yta med VOC i den, kan de bli sjuka. På samma sätt kan en baby som kryper på en yta med dessa föreningar också påverkas av dem.

Vaxbaserad tätningsmedel

Ett tätningsmedel som är baserat på ett vax kommer inte att vara skadligt för husdjur eller barn. Många av dessa vaxbaserade föreningar härrör från naturliga ingredienser och innehåller inga skadliga VOC-ämnen som formaldehyd eller ammoniak. Titta på betongförseglarens ingredienser för att bestämma om det är vaxbaserat eller inte.

Videoklipp Relaterade Artiklar: / SCP (2018) ( SCP).