Kompostgödningsmedel Som Fungerar Bäst I En Blomstergård


Kompostgödningsmedel Som Fungerar Bäst I En Blomstergård

Kompostgödsel hjälper till att producera rikliga blommor i din blomsterträdgård. För bästa möjliga resultat behöver växterna kväve, kalium och fosfor, som är väsentliga för deras hälsa och tillhandahålls genom kompostgödsel. Även mörk, rik jord behöver matas. Det finns 3 typer av kompost som är idealiska för blommar.


Kompostgödsel hjälper till att producera rikliga blommor i din blomsterträdgård. För bästa möjliga resultat behöver växterna kväve, kalium och fosfor, som är väsentliga för deras hälsa och tillhandahålls genom kompostgödsel. Även mörk, rik jord behöver matas. Det finns 3 typer av kompost som är idealiska för blommar.

1. Naturkompostgödsel

Naturkompostgödsel utgörs vanligtvis av benmjöl och gödsel. Medan naturlig kompost är mycket effektiv, bryter den ner snabbare än andra typer av gödningsmedel och kommer att behöva användas igen varje vecka.

2. Vattenlöslig gödselmedel

Denna typ av gödningsmedel måste blandas i en hink med vatten och hällas sedan runt blommorna. Det absorberas lättare av blommans rötter än andra typer av gödselmedel. Du måste återanvända varannan vecka. Du kan göra en stor sats framför och lagras för att få den till hands när det behövs.

3. Granulär kompostgödsel

Granulär gödselmedel är den typ av gödselmedel som annonseras för att mata blommorna under långa perioder när de ströms på plantorna. Eftersom det är tidsläppt på grund av att granulerna smälter över tid, behöver du bara lägga till denna typ av kompostgödsel cirka var sjätte månad.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Bokashi - kompostera ditt matavfall.