Rengöring Efter En Avloppssäkerhet


Rengöring Efter En Avloppssäkerhet

Vid översvämning finns det en stor möjlighet att du kommer att uppleva en avloppssäkerhetskopia. Det här rengöringsarbetet är inte det mest trevliga men det kan göras utan att orsaka mer skada när det görs korrekt. Pumpa ut vatten Innan du kan rensa fasta partiklar och slam behöver du pumpa ut stående vatten.


Vid översvämning finns det en stor möjlighet att du kommer att uppleva en avloppssäkerhetskopia. Det här rengöringsarbetet är inte det mest trevliga men det kan göras utan att orsaka mer skada när det görs korrekt.

Pumpa ut vatten

Innan du kan rensa fasta partiklar och slam behöver du pumpa ut stående vatten. Använd minst två nedsänkbara pumpar för att göra jobbet snabbare och inte överbelasta pumpen. Placera pumpar i den nedre delen av källaren med en slang som går ut i ett källarfönster.

Ta bort artiklar

När du har pumpat ut vattnet, ta bort föremålen i källaren. Detta bör innehålla både skadade och oskadade föremål.

Rengör återstående vatten

Ett vått torrt vakuum hjälper dig att få resten av återstående fukt från golvet. Det kommer också att hämta några av de mindre bitarna av fast avfall. Håll vakuumet från att fylla på helt genom att tömma det ofta.

Ta bort matta och avfuktas

Ta bort mattan genom att rulla upp den och förpacka i plast för att hålla droppar på andra områden. Moppa golvet med en vatten- och blekmedel. Ställ in fläktar i fönstren för att hålla luften cirkulerande och använd en avfuktare för att dra ut resterande fukt från rummet.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Rengøring Aalborg - Rengøringsfirma Addis Service.