Ändra Gas Furnace Ventiler Versus Ändra Electric Furnace Valves


Ändra Gas Furnace Ventiler Versus Ändra Electric Furnace Valves

Gasugnsventilerna är lättare att ersätta än elektriska ugnsventiler eftersom en elektrisk ugn inte har några ventiler. En termostat, som begränsar mängden el som används, driver en elektrisk ugn. Ju högre temperaturen är inställd på termostaten, desto mer el kommer att användas. En gasugn behöver en ventil för att kontrollera storleken på pilotflammen.


Gasugnsventilerna är lättare att ersätta än elektriska ugnsventiler eftersom en elektrisk ugn inte har några ventiler. En termostat, som begränsar mängden el som används, driver en elektrisk ugn. Ju högre temperaturen är inställd på termostaten, desto mer el kommer att användas.

En gasugn behöver en ventil för att kontrollera storleken på pilotflammen. Följaktligen styr pilotlampan den mängd gas som används vid vilken tidpunkt som helst. Ett annat sätt att titta på frågan är att en elektrisk ugnsventil är lättare att ersätta eftersom ingen ersättning krävs, även om byte av en gasugnsventil inte är en särskilt svår uppgift.

Videoklipp Relaterade Artiklar: How to test the gas valve on a gas furnace with an ohmmeter.