Bilfönster Tint - Vad Är Lagligt I Ditt Tillstånd


Bilfönster Tint - Vad Är Lagligt I Ditt Tillstånd

Om du gör bilduckton själv eller hyr ut arbetet, behöver du veta lagar i ditt tillstånd som styr hur mycket ljuset gör det möjligt och synligheten både för föraren och för dem som tittar i bilen. Följande information beskriver grunderna i bildrutan, allmänna hyresgäster för lagar som påverkar det och hur man hittar lagar i ditt tillstånd.


Om du gör bilduckton själv eller hyr ut arbetet, behöver du veta lagar i ditt tillstånd som styr hur mycket ljuset gör det möjligt och synligheten både för föraren och för dem som tittar i bilen. Följande information beskriver grunderna i bildrutan, allmänna hyresgäster för lagar som påverkar det och hur man hittar lagar i ditt tillstånd.
Förstå Window Tinting
Även om det vanligtvis är associerat med ljusreducerande film som appliceras på vindrutor och sidofönster på ett fordon, betraktas bildrutans nyans genom lag som något som minskar ljusflödet in i och ut ur bilen.
Det flesta säkerhetsglas som kommer med nya bilar är redan tonat för att filtrera ultravioletta strålar. Men många bilägare vill ha extra bilfönster för deras fordon för komfort, estetiska eller medicinska skäl.
För en ny bil som säljs lagligt i Förenta staterna kan föraren förvänta sig att fabriksautomatfönstret ska överensstämma med statens lagar. Eftermarknadens bilfönster - ofta installerad av företag som specialiserat sig på förfarandet och ofta görs av individer - skapar en större chans att lagar kan brytas.
Förståelse av fönstervalltoner
Eftersom eftermarknadens bilfönster har ökat i popularitet har de flesta stater antagit lagar för att reglera det baserat på behovet av att förare ska ha en viss siktnivå och behovet av brottsbekämpande tjänstemän att se inuti fordon. Typiskt är bilens fönsterfärgslag i fordons- och trafikföreskrifterna under den statliga avdelningen för transport eller allmän säkerhet. Reglerna omfattar värmekrympande bilfönstervärg - den vanligaste formen - men innehåller även tillfälliga ljusblåsande enheter som nyanser.
Lagarna reglerar vanligtvis vad som kallas ljusreflektering och ljusöverföring som tillåts av bilfönsterventillämpningen. Dessa siffror kommer att uttryckas i form av en procentuell varians från 100 procent, vilket betyder ingen nyansering av något slag.
Dessutom, beroende på ditt tillstånd, kommer lagarna att reglera var du kan använda tonfönstret på bilen och färgfärgen tillåts.
Att veta dina lagar
Bilskyddsfärglagar varierar beroende på stat. Det bästa stället att börja med din bilfönsterfärglag är den statliga avdelningen för transport eller allmän säkerhet som kommer att lista över tillåtna ljusöverföringsgränser och ljusreflektionsgränser. Dessa tillåtna gränser listas ofta på nätet.
Det finns också flera webbplatser som har en lista över länkar, med statens namn, till varje statens föreskrifter om bildrutan.
Att vara i överensstämmelse
Du kan ta bort problem med bilfönstret innan du börjar med att välja ett välrenommerat eftermarknadsfönster som garanterar att arbetet överensstämmer med statliga föreskrifter.
För det självtillverkade bilfönstervärdet, vet du ditt tillstånd innan du köper någon produkt. Se till att din produkt uppfyller minsta eller maximala ljus- och siktnivåer och tillämpa bildrutans nyans där det är lagligt att göra det.
Kontrollera din nyansering
Om du har en bilfönstervalg som kanske inte överensstämmer eller överväger att köpa en redan tonad bil, kolla färgningen av en fordonsbesiktningsstation eller ett ansedd eftermarknadsföringsfärg. Det finns ofta ingen kostnad för tjänsten, men en liten avgift är värt det om det innebär att man tar av kostnaden för en biljett och retintar för bilfönster som inte uppfyller kraven.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Varför är Cannabis olagligt?.